SỰ KIỆN ĐỔI VẬT PHẨM CỰC HẤP DẪN

SỰ KIỆN ĐỔI VẬT PHẨM CỰC HẤP DẪN 

 ƯU ĐÃI GIỚI HẠN:
 - Đổi 525 KC nhận ngay: 5 Thẻ tinh ngữ
 - Đổi 525 KC nhận ngay: 5 Thẻ đập trứng
 - Đổi 350 KC nhận ngay: 10 Hộp quà nguyên liệu gia dụng
 - Đổi 50 KC nhận ngay: 50 Thể lực
 - Đổi 50 KC nhận ngay: 10 Hộp nguyên liệu ghép 3 sao
- Đổi 80 KC nhận ngay: 10 Hộp nguyên liệu ghép 4 sao

 - Chú ý : Có thể đổi mỗi mốc 2 lần

Nhanh tay đổi ngay vô số vật phẩm hấp dẫn nào các Dancer !! 

Game