Udyr Lever 1 Giết 2 (Renekton + Gragas) Vì Khinh Udyr – Trâu Best Udyr

Udyr Lever 1 Giết 2 (Renekton + Gragas) Vì Khinh Udyr – Trâu Best Udyr


  • View:
  • Đánh giá:
  • Like: [vid_likes]
  • Disklikes: [vid_dislikes]
  • Tác giả: TRÂU LOL
  • Biên tập: Au Idol

Mô tả


Udyr Lever 1 Giết 2 (Renekton + Gragas) Vì Khinh Udyr – Trâu Best Udyr ➤ Mục tiêu 200k Sub mong anh em …

Từ khóa tìm kiếm


[vid_tags]

Tải video


  • Link: https://www.youtubepp.com/watch?v=ytKbBd8QnSc

#Udyr #Lever #Giết #Renekton #Gragas #Vì #Khinh #Udyr #Trâu #Udyr

24 Comments

  1. Phải nói thag này đánh ngu như bò. Phán đoán tình huống ngu vc. Nó yếu hơn mà no bay zô đánh là hiểu xung quanh có bồ nó rùi. Cái kiến thức đơn giản cũng éo bít. Fan nào bay zô đâu gạch đá a nhặt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button