Top 29 บท สวด เทวดา


คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ บท สวด เทวดา บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม auidol.vn พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

บท สวด เทวดา

รูปภาพสำหรับคำหลัก: บท สวด เทวดา

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ บท สวด เทวดา

1. “บทชุมนุมเทวดา” สวดคาถาเสริมมงคล คุ้มครองภัยอันตราย

 • ผู้เขียนบทความ: www.thairath.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (6070 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ “บทชุมนุมเทวดา” สวดคาถาเสริมมงคล คุ้มครองภัยอันตราย ตามความเชื่อของคนไทยมีบทสวดมงคลหลายบทด้วยกัน แต่สำหรับ “บทชุมนุมเทวดา” เป็นบทสวดสำคัญที่มักนิยมสวดในวันสวดมนต์ข้ามปี …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: บทชุมนุมเทวดา คือ บทสวดที่เชื่อว่าเป็นการเชิญเทวดามาร่วมประชุมฟังพระปริตรที่จะสวด และเป็นการแสดงไมตรีจิตของผู้สวด โดยหวังให้เทวดามีความสุขปราศจากทุกข์ และขอให้เทวดาคุ้มครองให้มนุษย์พ้นภัย เนื่องจากเชื่อว่าเหล่าเทวดาทั้งหลายมักชอบฟังธรรม เพราะเรื่องราวในสมัยพุทธกาลเล่าสืบต่อกันว่า เมื่อครั้งที่พระพุท…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.thairath.co.th

2. บทสวดชุมนุมเทวดา – บ้านจอมยุทธ

 • ผู้เขียนบทความ: www.baanjomyut.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (12194 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ บทสวดชุมนุมเทวดา – บ้านจอมยุทธ บทสวดชุมนุมเทวดา. สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง ปะริตตานุภาโว สะทา รักขะตูติ ผะริตวานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.baanjomyut.com

3. บทสวดเจ็ดตำนาน ชุมนุมเทวดา – กัลยาณมิตร

 • ผู้เขียนบทความ: kalyanamitra.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (16577 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ บทสวดเจ็ดตำนาน ชุมนุมเทวดา – กัลยาณมิตร ชุมนุมเทวดา. สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง ปะริตตานุภาโว สะทา รักขะตูติ (ใช้เฉพาะในราชการ). ผะริตวานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา, อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ชุมนุมเทวดา

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of kalyanamitra.org

4. บทสวดมนต์บูชาเทวดาประจำวันเกิด ให้เทวดาช่วยคุ้มครองดวงชะตา

 • ผู้เขียนบทความ: www.wongnai.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (19171 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ บทสวดมนต์บูชาเทวดาประจำวันเกิด ให้เทวดาช่วยคุ้มครองดวงชะตา บทสวดมนต์ : เทวะราชา อะสุรินทะราหู กาฬะวัณโณ สุวัณณาภะระณิโก สุปัณณะวาหะนัง กัตะวา จักกะวาลานุยันโต วายะวะทิสายะ ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ; คาถาแบบย่อ : คะ พุท …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เทวดาประจำวันเกิดนั้น มีรากฐานความเชื่อมาจากฮินดูที่เรียกว่า นวครหะ (Navagrahas) ซึ่งเทวดาประจำวันเกิดหรือเทพนพเคราะห์ เป็นเทวดาที่คอยคุ้มครองดวงชะตาของคนเราให้มีความแคล้วคลาด ปลอดภัย มีทั้งหมด 9 องค์ด้วยกัน คือเทพประจำวันทั้ง 7, พระราหู ที่คุ้มครองคนเกิดวันพุธกลางคืน และ พระเกตุ เทพบาปเคราห์ ที่คอย…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.wongnai.com

5. บทสวดมนต์ ชุมนุมเทวดา คุ้มครองภัยอันตราย – Thainews Online

 • ผู้เขียนบทความ: www.thainewsonline.co

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (26786 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ บทสวดมนต์ ชุมนุมเทวดา คุ้มครองภัยอันตราย – Thainews Online บทสวดมนต์ ชุมนุมเทวดา เป็นบทแรกของการสวดมนต์ เป็น บทอันเชิญเทวดา ให้มาร่วมฟังพระปริตร มาร่วมในพิธีเป็นการขอให้เทวดามีความสุข …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: บทสวดมนต์ ชุมนุมเทวดา เป็นบทแรกของการสวดมนต์ เป็น บทอันเชิญเทวดา ให้มาร่วมฟังพระปริตร มาร่วมในพิธีเป็นการขอให้เทวดามีความสุข ปราศจากความทุกข์ และช่วยคุ้มครองให้พ้นภัย

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.thainewsonline.co

6. บทความบทสวดพร้อมคำแปล คำบาลีและไทย : ชุมนุมเทวดา คำแปล

 • ผู้เขียนบทความ: kalyanamitra.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (12585 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ บทความบทสวดพร้อมคำแปล คำบาลีและไทย : ชุมนุมเทวดา คำแปล ชุมนุมเทวดา คำแปล. (บทนี้ใช้เมื่อสวดมนต์แบบเจ็ดตำนาน). สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง ปะริตตานุภาโว สะทา รักขะตูติ (ใช้เฉพาะในราชการ).

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:       ขอเชิญเทวดาทั้งหลาย ซึ่งสถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นกามภพ ในชั้นรูปภพและสถิตอยู่บนยอดเขาและหุบเขา ทั้งที่มีวิมานอยู่ในอากาศ และภุมมเทวดาทั้งหลาย ซึ่งสถิตอยู่ในทวีป ในรัฐ ในหมู่บ้าน บนต้นไม้ ในป่าชัฏ ในเรือน และเรือกสวน ไร่นา ตลอดทั้งเหล่ายักษ์ คนธรรพ์และนาคทั้งหลาย ซึ่งอย…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of kalyanamitra.org

7. คาถาชุมนุมเทวดา – พระคาถา – ธรรมะปฏิบัติ – ธรรมะไทย

 • ผู้เขียนบทความ: www.dhammathai.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (10289 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ คาถาชุมนุมเทวดา – พระคาถา – ธรรมะปฏิบัติ – ธรรมะไทย ชุมนุมเทวดา. สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง ปะริตตานุภาโว สะทา รักขะตูติ ผะริตวานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  �Ҹ� �ء��� ��Ҿ��Ң͹��ʡ�� ��оط�Фس�ѧ
  ��и���Фس�ѧ ����ѧ�Фس�ѧ �������ѵ�����
  ������Ҩ���� ����Ҩ���� പк��⾸������������
  �˹����������觢�Ҿ��� ���е�駹��ʡ��
  �ԭ��оط�ͧ�� �ç����ٵ� ����Թ��
  �����Ը��� ��С���ѯ�ҹ ��и�������
  ���Ỵ�������ѹ��и����ѹ�� ����駾���ûԮ�
  �ѳ���� ������¹��� …

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.dhammathai.org

8. บทสวดชุมนุมเทวดา 7 ตำนาน คาถาอัญเชิญเทวดา สวดมนต์ไปด้วยกัน …

 • ผู้เขียนบทความ: so-lot.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (2039 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ บทสวดชุมนุมเทวดา 7 ตำนาน คาถาอัญเชิญเทวดา สวดมนต์ไปด้วยกัน … ก่อนสวดมนต์ หรือ ทำพิธีกรรม จะสังเกตว่ามักมีบทอัญเชิญเทวดา หรือ ชุมนุมเทวดา เพื่อเชิญให้เทพเทวดาทั้งหลายมาชุมนุมฟังกัน รับทราบ และอนุโมทนากุศลผลบุญ.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ก่อนสวดมนต์จะสังเกตว่ามักมีบทอัญเชิญเทวดา ก่อน โดยเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายที่ชอบฟังเสียงในการสวดมนต์มีอยู่จำนวนมาก ก็จะมาชุมนุมฟังกันอย่างมากมาย เมื่อมีเหล่าพรหมเทพเข้ามาล้อมรอบตัวของผู้สวดอยู่เช่นนั้น ภัยอันตรายต่าง ๆ ที่ไหนก็ไม่สามารถกล้ำกลายผู้สวดมนต์ได้ตลอดจนอาณาเขต และบริเวณบ้านของผู้ที่สวดมนต์ ย่…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of so-lot.com

9. บทชุมนุมเทวดา บทสวดเพื่ออัญเชิญเทวดาที่สิงสถิตในวิมานบนอากาศ …

 • ผู้เขียนบทความ: www.pronphrasaeng-leknamphi.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (29643 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ บทชุมนุมเทวดา บทสวดเพื่ออัญเชิญเทวดาที่สิงสถิตในวิมานบนอากาศ … บทชุมนุมเทวดา (ถ้าจะสวด ๗ ตำนานให้สวดดังนี้) สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทังปะริตตานุภาโว สะทา รักขะตูติ (สำหรับราชพิธี) ผะริต๎วานะ เมตตัง สะเมตตา …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ใจความสำคัญ : เป็นบทสวดเพื่ออัญเชิญเทวดาที่สิงสถิตในวิมานบนอากาศและภาคพื้นดิน ทุกถิ่นสถานให้มาประชุมกันเพื่อร่วมฟังการสวดพระพุทธมนต์อันเป็นคำของพระพุทธเจ้า บทชุมนุมเทวดาในปัจจุบันมี ๒ แบบ คือ แบบที่ ๑ ตามที่ปรากฏในเรื่องนี้ แบบที่ ๒ ขึ้นต้นว่า สะมันตา จักกะวาเฬสุ อัตราคัจฉันตุ เทวะตา สัทธัมมัง …

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.pronphrasaeng-leknamphi.com

10. บทสวดชุมนุมเทวดา สวดตอนไหน สวดอย่างไร จำเป็นหรือไม่ มาดูกัน

 • ผู้เขียนบทความ: shopee.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (32240 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ บทสวดชุมนุมเทวดา สวดตอนไหน สวดอย่างไร จำเป็นหรือไม่ มาดูกัน คาถาชุมนุมเทวดา หรือการสวดพระปริตร ว่ากันว่าเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศลังกา ราว พ.ศ. 500 โดยชาวลังกาที่นับถือพระพุทธศาสนาได้ประสงค์ให้พระสงฆ์ทำการสวดมนต์และคาถา …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ซึ่งสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี ท่านได้เคยกล่าวไว้ว่า เหล่าเทพเทวดาจะชอบฟังเสียงสวดมนต์เป็นจำนวนมาก และเมื่อมีการสวดเชื้อเชิญคาถาชุมนุมเทวดาทั้งจาก 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน จากผู้มีศีล เทวดาจะมาชุมนุมฟังกันอย่างมากมาย และเมื่อเหล่าพรหมเทพได้เข้ามาห้อมล้อมรอบตัวผู้สวด มีความเชื่อว่าภัยและอันตรายจะ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of shopee.co.th

11. บทสวดมนต์ เชิญ และ ส่ง เทวดา – Lucky4u

 • ผู้เขียนบทความ: www.lucky4u.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (19907 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ บทสวดมนต์ เชิญ และ ส่ง เทวดา – Lucky4u บทสวดมนต์ เชิญ และ ส่ง เทวดา · ทุกขัปปัตตา จะ นิททุกขา ภะยัปปัตตา จะ นิพภะยา · โสกัปปัตตา จะ นิสโสกา โหนตุ สัพเพปิ ปาณิโน · เอตตา วะตา จะ อัมเหหิ สัมภะตัง ปุญญะ สั …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: อัญเชิญเทวดากลับ (ส่งเทวดา)

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.lucky4u.org

12. บทสวดชุมนุมเทวดา สวดอย่างไรให้มงคล เสริมชีวิตรุ่งเรือง – ดูดวง

 • ผู้เขียนบทความ: horoscope.trueid.net

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (1706 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ บทสวดชุมนุมเทวดา สวดอย่างไรให้มงคล เสริมชีวิตรุ่งเรือง – ดูดวง บทสวดชุมนุมเทวดา สวดอย่างไร ลำดับการสวดอย่างไร · บทชุมนุมเทวดา 7 ตำนาน. สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง ปะริตตังนุภาโว สะทา รักขะตูติ ผะริตวา …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:      ไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ทั่วไป หรือการทำพิธีสำคัญ บทสวดชุมนุมเทวดา บทสวดชุมนุมเทวดา ถือเป็นบทสำคัญบทหนึ่ง ที่สวดกันมายาวนาน เพราะเทวดามีความเกี่ยวข้องกับผู้คนและพระพุทธศาสนามายาวนาน เราควรสวดชุมนุมเทวดาตอนไหน สวดอย่างไรให้เกิดสิริมงคล มาติดตามรายละเอียดกันได้เลยค่ะ

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of horoscope.trueid.net

13. บทสวดชุมนุมเทวดา ๑๖ ชั้นฟ้า | บท สวด เทวดา

 • ผู้เขียนบทความ: hotrosinhvien.edu.vn

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (7022 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ บทสวดชุมนุมเทวดา ๑๖ ชั้นฟ้า | บท สวด เทวดา บทสวดชุมนุมเทวดา ๑๖ ชั้นฟ้า. พุทธมนต์เทวดาชอบฟังมาก(เมื่อได้ยินเสียงสวดท่านจะมาฟังด้วยทั่วจักรวาล). ชม …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: “คาถาหัวใจเทวดา”เป็นคาถาชั้นสูง บทสวดที่ผูกบุญสัมพันธ์กับเทวดา เปรียบเสมือนเราแนะนำตัวกับเทวดาอย่างอ่อนน้อมถ่อมตน เพื่อให้เทวดาเมตตาและให้พรกับเราบทสวดมีดังนี้นะคะนะโม เม สัพพะเทวานังสะมาโสอะเวโร มหา การุณิโกสะมนุสสา อฐิษสะฐานา ปะกาเสสิ ปะกาสิตตังอริยะสัจจัง เทวะตานังปะการาจะปัจจุปันโน จะอะนาคะโตมัง…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of hotrosinhvien.edu.vn

14. บทชุมนุมเทวดา(สักเคฯ) (บทสวด คาถา) – KKBOX

 • ผู้เขียนบทความ: www.kkbox.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (9236 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ บทชุมนุมเทวดา(สักเคฯ) (บทสวด คาถา) – KKBOX พระมหา ดร.วีระวงศ์ วีรวังโส-พระมหาธีระวุฒิ ธีรธัมโม的歌曲「บทชุมนุมเทวดา(สักเคฯ) (บทสวด คาถา)」在這裡,快打開 KKBOX 盡情收聽。

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: 這首歌曲暫無歌詞,歡迎您投稿認養!

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.kkbox.com

15. #บทสวดชุมนุมเทวดา Mga Hashtag nga Video sa TikTok

 • ผู้เขียนบทความ: www.tiktok.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (38328 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ #บทสวดชุมนุมเทวดา Mga Hashtag nga Video sa TikTok บทสวดชุมนุมเทวดา | 38.9K ka tawo ang mitan-aw niini. Tan-aw og mga mubo nga video mahitungod sa #บทสวดชุมนุมเทวดา sa TikTok.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.tiktok.com

16. บทเชิญเทวดามาสวดมนต์ด้วย(บทสวด คาถา เพลงธรรมะ) MP3 Song …

 • ผู้เขียนบทความ: wynk.in

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (4773 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ บทเชิญเทวดามาสวดมนต์ด้วย(บทสวด คาถา เพลงธรรมะ) MP3 Song … Play & Download บทเชิญเทวดามาสวดมนต์ด้วย(บทสวด คาถา เพลงธรรมะ) MP3 Song by Shl ธรรมะ from the album บูชาขึ้นบายศรี ขอพรพระคเณศ (2020).

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: Wynk Music brings to you บทเชิญเทวดามาสวดมนต์ด้วย(บทสวด คาถา เพลงธรรมะ) MP3 song from the movie/album บูชาขึ้นบายศรี ขอพรพระคเณศ. With Wynk Music, you will not only enjoy your favourite MP3 songs online, but you will also have access to our hottest playlists such as English Songs, Hindi Songs, Malay…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of wynk.in

17. บทสวดมนต์ก่อนนอน แบบสั้น มาสวดมนต์ให้เทวดาฟังกันเถอะ

 • ผู้เขียนบทความ: goodlifeupdate.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (10090 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ บทสวดมนต์ก่อนนอน แบบสั้น มาสวดมนต์ให้เทวดาฟังกันเถอะ ซีเคร็ตขอนำเสนอ บทสวดมนต์ก่อนนอน แบบสั้น ให้ผู้อ่านได้นำไปใช้สวดภาวนา ทางพระพุทธศาสนาเชื่อว่าเทวดาชอบฟังเสียงสวดมนต์ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ซีเคร็ตขอนำเสนอ บทสวดมนต์ก่อนนอน แบบสั้น ให้ผู้อ่านได้นำไปใช้สวดภาวนา ทางพระพุทธศาสนาเชื่อว่าเทวดาชอบฟังเสียงสวดมนต์ เพราะได้ฟังคำสรรเสริญของพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้เป็นบรมครูแห่งเทวดาทั้งหลาย การสวดมนต์ก่อนนอน เป็นการปลูกฝังจากผู้หลักผู้ใหญ่ เพื่อช่วยสร้างสมาธิ จิตใจผ่องใสก่อนนอน และยังเป็นการสร้างบุ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of goodlifeupdate.com

18. เทวดากับการสวดมนต์ – วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

 • ผู้เขียนบทความ: www.amphawan.net

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (22595 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เทวดากับการสวดมนต์ – วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี อายุ ๘๗ ปี มาบอกกับอาตมาว่า เทวดามาสอนสวดมนต์แม่ชีมาเรียนกรรมฐาน อาตมาสอนให้เดินจงกรม ให้พิจารณาเห็นหนอ แต่แม่ชีเดินจงกรมแล้วไปคิดถึงเทวดา ไป …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: หลวงพ่อพระพุทธโสธรนั้น คนกราบไหว้บูชากันมากเลยมีเทวดามารักษา ๑๖ องค์ ทำให้เกิดอภินิหารนานาประการ พระพุทธรูปสำคัญ ๆ ก็มีเทวดารักษาทั้งนั้นแหละเทวดาท่านว่าอย่างนั้นและเทวดาก็ว่าบ้านไหนมีพระพุทธรูปแค่ตั้งโชว์ เทวดาก็ไม่ไปสวดมนต์ เพราะร้อยวันพันปีไม่เคยทำวัตรสวดมนต์ เทวดาก็ไม่มา ผ่านเลยไปเลย มาไม่ลงมาสว…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.amphawan.net

19. บทเชิญเทวดามาสวดมนต์ด้วย(บทสวด คาถา เพลงธรรมะ) Song | SHL

 • ผู้เขียนบทความ: gaana.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (34971 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ บทเชิญเทวดามาสวดมนต์ด้วย(บทสวด คาถา เพลงธรรมะ) Song | SHL Listen to บทเชิญเทวดามาสวดมนต์ด้วย(บทสวด คาถา เพลงธรรมะ) MP3 Song by SHL from the Thai movie บูชาขึ้นบายศรี ขอพรพระคเณศ free online on Gaana.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: Related Tags – บทเชิญเทวดามาสวดมนต์ด้วย(บทสวด คาถา เพลงธรรมะ), บทเชิญเทวดามาสวดมนต์ด้วย(บทสวด คาถา เพลงธรรมะ) Song, บทเชิญเทวดามาสวดมนต์ด้วย(บทสวด คาถา เพลงธรรมะ) MP3 Song, บทเชิญเทวดามาสวดมนต์ด้วย(บทสวด คาถา เพลงธรรมะ) MP3, Download บทเชิญเทวดามาสวดมนต์ด้วย(บทสวด คาถา เพลงธรรมะ) Song, SHL บทเชิญเทว…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of gaana.com

20. 1256 บทสวดชุมนุมเทวดา – วัดมาบจันทร์

 • ผู้เขียนบทความ: watmarpjan.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (9326 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ 1256 บทสวดชุมนุมเทวดา – วัดมาบจันทร์ “1256 บทสวดชุมนุมเทวดา” from บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น by คณะสงฆ์วัดมาบจันทร์. Released: 2016. Genre: Chanting. Search for: …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: “1256 บทสวดชุมนุมเทวดา” from บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น by คณะสงฆ์วัดมาบจันทร์. Released: 2016. Genre: Chanting.

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of watmarpjan.org

21. ชุมนุมเทวดา – สวดเจ็ดตำนาน สะรัชชัง สะเสนัง บทอัญเชิญเหล่าเทพ …

 • ผู้เขียนบทความ: relaxing-mode.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (33526 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ชุมนุมเทวดา – สวดเจ็ดตำนาน สะรัชชัง สะเสนัง บทอัญเชิญเหล่าเทพ … ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา. รับฟังเสียงสวดมนต์ผ่านวิดีโอที่นี่.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: Tags: # บทชุมนุมเทวดา #บทอัญเชิญเทวดา#พระธัมมชโย#วัดพระธรรมกาย#ขนลุก01ชุมนุมเทวดา6บทสวดมนต์dsi & ธรรมกายกรรมฐานกล่าวหาโจมตีวัดพระธรรมกายกะระณียะเมตตะสุตตังการสวดมนต์ก่อนนอน สวดมนต์ขันธปริตรข่าวอาชญากรรมคาถา ชุมนุมเทวดา (เทวดารับรู้ได้รวยล้นฟ้า) – พุทธานุภาพคาถาขอพรเทวดาคาถาชุมนุมเทวดาคาถาเทวดาค้…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of relaxing-mode.com

22. คัมภีร์บทสวดนพเคราะห์ คัมภีร์พับ ชุมนุมเทวดา 80016304 (หนังสือ …

 • ผู้เขียนบทความ: www.lazada.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (37059 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ คัมภีร์บทสวดนพเคราะห์ คัมภีร์พับ ชุมนุมเทวดา 80016304 (หนังสือ … คัมภีร์บทสวดนพเคราะห์ คัมภีร์พับ ชุมนุมเทวดา รหัส 80016304 ขนาดพับ 7.8 x 19.5 ซม. ประมาณ 54 หน้า สนพ.เลี่ยงเซียงจงเจริญ.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: หากมีข้อสงสัยใดๆ, คลิกที่นี่

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.lazada.co.th

23. บทสวดมนต์ ชุมนุมเทวดา – สวดเจ็ดตำนาน สะรัชชัง สะเสนัง – Set Off

 • ผู้เขียนบทความ: www.setoffsoon.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (31786 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ บทสวดมนต์ ชุมนุมเทวดา – สวดเจ็ดตำนาน สะรัชชัง สะเสนัง – Set Off บทสวดมนต์ ชุมนุมเทวดา สวดเจ็ดตำนาน สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง ปะริตตังนุภาโว สะทา รักขะตูติ ผะริตวานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา อะวิกขิตตะจิตตา.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: Tags: # บทชุมนุมเทวดา #บทอัญเชิญเทวดาคาถาเชิญเทวดาชุมนุมเทวดชุมนุมเทวดาชุมนุมเทวดา 12 ตํานานชุมนุมเทวดา ชินกร ไกรลาศชุมนุมเทวดา สะมันตาชุมนุมเทวดา หลวงพ่อฤาษีชุมนุมเทวดา อัญเชิญเทวดาชุมนุมเทวดา แปลนัตถิ เม สะระณังบทชุมนุมเทวดาบทสวด ชุมนุมเทวดาบทสวดชุมนุมบทสวดชุมนุมเทวดาบทสวดชุมเทวดาบทสวดมนต์ชุมนุมเท…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.setoffsoon.com

24. บทสวดมนต์ ชุมนุมเทวดา คุ้มครองภัยอันตราย | ThaiNews – ไทยนิวส์ …

 • ผู้เขียนบทความ: today.line.me

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (16304 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ บทสวดมนต์ ชุมนุมเทวดา คุ้มครองภัยอันตราย | ThaiNews – ไทยนิวส์ … บทสวดมนต์ ชุมนุมเทวดา เป็นบทแรกของการสวดมนต์ เป็น บทอันเชิญเทวดา ให้มาร่วมฟังพระปริตร มาร่วมในพิธีเป็นการขอให้เทวดามีความสุข …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: บทสวดมนต์ ชุมนุมเทวดา เป็นบทแรกของการสวดมนต์ &#x…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of today.line.me

25. บทสวดมนต์ ชุมนุมเทวดา (สัคเค กาเม)

 • ผู้เขียนบทความ: xn—-0wf0cehbpf9dyc6a0hb37a.blogspot.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (34932 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ บทสวดมนต์ ชุมนุมเทวดา (สัคเค กาเม) บทสวดมนต์ ที่เราจำเป็นที่จะต้องสวดมนต์ก่อนที่จะตั้งสวดบูชารัตนตรัย หรือสวดมนต์ก่อนนอนนั่นเอง นั้นก็คือ บทสวดมนต์ชุมนุมเทวดา.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: รวมบทสวดมนต์ บทสวดมนต์ ก่อนนอน คาถา พระบูชา, บทสวดมนต์ ธิเบต, เพื่อไว้ให้เป็นหนังสือสวดมนต์ให้ชาวพุทธอย่างเราไว้สวดเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of xn----0wf0cehbpf9dyc6a0hb37a.blogspot.com

26. ชุมนุมเทวดา บทอัญเชิญเทวดา – วัดทองใน(หลวงพ่อเพชร)

 • ผู้เขียนบทความ: www.wattongnai.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (24472 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ชุมนุมเทวดา บทอัญเชิญเทวดา – วัดทองใน(หลวงพ่อเพชร) ตำนาน บทสวดมนต์ชุมนุมเทวดา. การสวดพระปริตรหรือเจ็ดตำนานนี้ เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศลังกา ราว พ.ศ. 500 ด้วยว่าชาวลังกาที่นับถือพุทธศาสนาในขณะนั้น …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: บทสวด ชุมนุมเทวดา

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.wattongnai.com

27. คาถาชุมนุมเทวดา (คืออะไร หมายถึง ความหมาย) – Sanook! พีเดีย

 • ผู้เขียนบทความ: guru.sanook.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (36213 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ คาถาชุมนุมเทวดา (คืออะไร หมายถึง ความหมาย) – Sanook! พีเดีย คำแปล ท่านผู้เจริญ ผู้มีเมตตาขอจงแผ่เมตตาจิตไป อย่าได้มีจิตฟุ้งซ่านสวดพระปริตรเทอญ ขอเชิญเทวดาทั้งหลายซึ่งสิงสถิตอยู่ใน …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: คำแปลท่านผู้เจริญ ผู้มีเมตตาขอจงแผ่เมตตาจิตไป อย่าได้มีจิตฟุ้งซ่านสวดพระปริตรเทอญขอเชิญเทวดาทั้งหลายซึ่งสิงสถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นกามภพ ในชั้นรูปภพ สิงสถิตอยู่บนยอดเขา และที่หุบผา ทั้งที่มีวิมานอยู่ในอากาศ และภุมมเทวดาทั้งหลาย ซึ่งสิงสถิตอยู่ในทวีป ในรัฐ ในหมู่บ้าน บนต้นไม้ ในป่าชัฏ ในเหย้าเรือน และเรื…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of guru.sanook.com

28. เพจดังจับโป๊ะ อ.เรนนี่ สวดอัญเชิญเทวดาสำเนียงเพี้ยนมาก – คม ชัด ลึก

 • ผู้เขียนบทความ: www.komchadluek.net

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (20605 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เพจดังจับโป๊ะ อ.เรนนี่ สวดอัญเชิญเทวดาสำเนียงเพี้ยนมาก – คม ชัด ลึก วันนี้ 2 ก.ค. 2563 เพจเฟซบุ๊ก “อาจารย์ปราบผี” ได้โพสต์ข้อความจับโป๊ะบทสวด อ.เรนนี่ พิธีกรรายการช่องส่องผี โดยระบุว่า EP.12 บท #อัญเชิญเทวดา ( …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: หากเรนนี่จะใช้ภาษาบาลีในพุทธศาสนาก็ต้องใช้ให้ถูกหลักภาษาและไวยากรณ์ เพราะภาษานี้ไม่ใช่ภาษาของเรนนี่ แต่เป็นภาษาที่รักษาพระพุทธพจน์ไว้ และหากภาษาบาลีเป็นภาษาสากลในภพภูมิต่างๆ ตามที่คัมภีร์กล่าวไว้ เรนนี่จะสื่อสารกับเทวดา เปรต อสุรกาย สัตว์นรก เดรัจฉาน หรือมนุษย์ผู้รู้ภาษาบาลีไม่ได้ดังที่กล่าวอ้างเลย …

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.komchadluek.net

29. บทชุมนุมเทวดา | หนังสือมนต์พิธี

 • ผู้เขียนบทความ: www.monpitee.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (13847 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ บทชุมนุมเทวดา | หนังสือมนต์พิธี ที่มา : สวดมนต์ฉบับหลวง สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว) หน้า ๑. บทชุมนุมเทวดา. (ถ้าจะสวด ๗ ตำนานให้สวดดังนี้). สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ใจความสำคัญ : สวดอัญเชิญเทวดาที่สถิต ณ สถานที่ต่างๆ ให้มาประชุมรับฟังการสวดมนต์ อันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่มา : สวดมนต์ฉบับหลวง สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว) หน้า ๑

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.monpitee.com

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ บท สวด เทวดา