Top 24 นิติบุคคล ล้มละลาย


คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ นิติบุคคล ล้มละลาย บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม auidol.vn พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

นิติบุคคล ล้มละลาย

รูปภาพสำหรับคำหลัก: นิติบุคคล ล้มละลาย

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ นิติบุคคล ล้มละลาย

1. คดีล้มละลาย – ขั้นตอนและเงื่อนไขในการฟ้องคดี

 • ผู้เขียนบทความ: iprd.coj.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (14860 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ คดีล้มละลาย – ขั้นตอนและเงื่อนไขในการฟ้องคดี -กรณีเป็นบุคคลธรรมดา เป็นหนี้เจ้าหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท -นิติบุคคล เป็นเจ้าหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกัน …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เงื่อนไขการฟ้องล้มละลาย
  ตามกฎหมายล้มละลายกำหนดเงื่อนไขการฟ้องล้มละลายได้ คือ
  -กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
  เป็นหนี้เจ้าหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท
  -นิติบุคคล
  เป็นเจ้าหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกันไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท
  -ลักษณะของหนี้ 
  หนี้นั้นต้องเป็นหนี้ที่อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of iprd.coj.go.th

2. ‘ล้มละลาย’ กับ ‘ฟื้นฟูกิจการ’ ต่างกันอย่างไร – กรุงเทพธุรกิจ

 • ผู้เขียนบทความ: www.bangkokbiznews.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (26473 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ‘ล้มละลาย’ กับ ‘ฟื้นฟูกิจการ’ ต่างกันอย่างไร – กรุงเทพธุรกิจ “การล้มละลาย” คือ การที่กิจการหรือลูกหนี้ มีหนี้สินล้นพ้นตัว (หนี้บุคคลธรรมดาไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท หนี้นิติบุคคลไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท).

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: – ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
  – ลูกหนี้เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนหรือนิติบุคคลอื่นตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง
  – จำนวนหนี้ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท
  – ลูกหนี้มีช่องทางในการฟื้นฟูกิจการและมีเหตุอันสมควร (ต้องไม่ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด)
  – ยื่นคำขอโดยสุจริต

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.bangkokbiznews.com

3. หมวด ๓ กระบวนพิจารณาในกรณีที่ลูกหนี้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ …

 • ผู้เขียนบทความ: www.drthawip.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (37489 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ หมวด ๓ กระบวนพิจารณาในกรณีที่ลูกหนี้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ … … บริษัทจำกัด หรือนิติบุคคลอื่น นอกจากเจ้าหนี้จะฟ้องขอให้ล้มละลายได้ตามความในหมวด ๑ … ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือนิติบุคคลอื่น (มาตรา ๘๘ – ๙๐) …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:                มาตรา ๘๘  ในกรณีที่ลูกหนี้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งได้จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือนิติบุคคลอื่น นอกจากเจ้าหนี้จะฟ้องขอให้ล้มละลายได้ตามความในหมวด ๑ แล้ว ผู้ชำระบัญชีของนิติบุคคลนั้น ๆ อาจยื่นคำร้องขอต่อศาลขอให้สั่งให้นิติบุคคลนั้นล้มละลายได้ถ้าปรากฏว่าเงินลงทุนหรือเงิน…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.drthawip.com

4. การตกเป็นบุคคลล้มละลายส่งผลอะไรต่อชีวิตบ้าง

 • ผู้เขียนบทความ: www.scb.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (9505 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การตกเป็นบุคคลล้มละลายส่งผลอะไรต่อชีวิตบ้าง 2560 มีคดีล้มละลายที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลยุติธรรม จำนวน 5,679 คดี เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. … กรณีเป็นนิติบุคคล มีหนี้สินมากกว่า 2 ล้านบาท

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รายงานภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาว่าอยู่ในภาวะการขยายตัวชะลอลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2560 ส่งผลให้ในปี พ.ศ. 2562 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอลงไปกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งในยุคที่เศรษฐกิจชะลอตัวเช่นนี้ อะไร ๆ ก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ ทำให้หลายครั้งเราอาจจะได้ยินหรือพบเห็น…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.scb.co.th

5. กฎหมายล้มละลาย – วิกิพีเดีย

 • ผู้เขียนบทความ: th.wikipedia.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (9024 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ กฎหมายล้มละลาย – วิกิพีเดีย กฎหมายล้มละลาย เป็นกฎหมายทั้งสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติแขนงหนึ่ง ซี่งบัญญัติถึงกระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย ตั้งแต่เงื่อนไขการขอให้ลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลาย …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: กฎหมายล้มละลายของไทย กำหนดช่องทางการจบคดีล้มละลายไว้สามช่องทาง คือการประนอมหนี้หลังล้มละลาย การปลดล้มละลาย และการยกเลิกการล้มละลาย

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of th.wikipedia.org

6. การเริ่มต้นกระบวนการล้มละลาย – TU Digital Collections

 • ผู้เขียนบทความ: digital.library.tu.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (1713 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การเริ่มต้นกระบวนการล้มละลาย – TU Digital Collections 2483 มาตรา 88 เพราะฉะนั้นตามกฎหมายของไทยจะอนุญาตให้แต่เพียงเฉพาะลูกหนี้ที่มีสถานะเป็น “นิติบุคคล” เท่านั้นที่สามารถเริ่มต้นกระบวนการล้มละลายเองได้ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: โทรศัพท์: 02 613-3523, 02613 3552
  (งานพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์)

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of digital.library.tu.ac.th

7. ล้มละลาย คืออะไร? | Sakao Lawyer ทนายสกาว รับปรึกษากฎหมาย

 • ผู้เขียนบทความ: sakaolawyer.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (31147 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ล้มละลาย คืออะไร? | Sakao Lawyer ทนายสกาว รับปรึกษากฎหมาย การเป็นบุคคลล้มละลายนั้นมีสาเหตุจากการที่เรามีหนี้สินมาก … ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลประเภทใดก็สามารถล้มละลายได้เช่นกัน.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: การโดนฟ้องล้มละลายนั้นมีโอกาสเกิดกับทุกคนหากว่ามียอดหนี้สูงเกินกว่าที่ พรบ.ล้มละลาย ได้กำหนดไว้ และพระราชบัญญัติล้มละลายก็ไม่ได้จำกัดว่า ผู้ที่ล้มละลายจะต้องเป็นบุคคลประเภทใด ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลประเภทใดก็สามารถล้มละลายได้เช่นกัน

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of sakaolawyer.com

8. สำนักงานกฎหมายธนู Thanu Law Office Tel 083 4248098 LINE …

 • ผู้เขียนบทความ: www.thanulegal.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (3590 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สำนักงานกฎหมายธนู Thanu Law Office Tel 083 4248098 LINE … ปรึกษากฎหมายฟรี ฟ้องคดี แพ่ง อาญา ล้มละลาย แรงงาน ครอบครัว อุทธรณ์ฎีกา Notary Public … ที่ปรึกษากฎหมายประจำองค์กร บริษัท นิติบุคคล รับรองลายมือชื่อกรรมการ.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาคม มูลนิธิ นิติบุคคลฯ

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.thanulegal.com

9. คดีล้มละลาย

 • ผู้เขียนบทความ: www.chatthamlegal.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (1169 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ คดีล้มละลาย คดีล้มละลาย คดีฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ถูกศาลพิพากษาว่าล้มละลาย … ลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคล เป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์คนเดียว.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: 2.ลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคล เป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์คนเดียว

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.chatthamlegal.com

10. ฟ้องคดีล้มละลาย ปรึกษาทนายธนู Tel 083 4248098 LINE@ ID

 • ผู้เขียนบทความ: thanulaw.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (9462 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ฟ้องคดีล้มละลาย ปรึกษาทนายธนู Tel 083 4248098 LINE@ ID ฟ้องลูกหนี้ให้ล้มละลาย ต่อสู้คดีล้มละลาย ติดต่อทนาย Tel 083 4248098 LINE@ ID … 1,000,000 บาท ส่วนนิติบุคคลต้องมีจำนวนหนี้ไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: 2 กล่าวในฟ้องว่า ถ้าลูกหนี้ล้มละลายแล้ว จะยอมสละหลักประกันเพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย หรือตีราคาหลักประกันมาในฟ้องซึ่งเมื่อหักกับจำนวนหนี้ของตนแล้ว เงินยังขาดอยู่สำหรับลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท หรือลูกหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคลเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of thanulaw.com

11. เรื่อง ไขข้อข้องใจ “การล้มละลาย” – TerraBKK

 • ผู้เขียนบทความ: www.terrabkk.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (31237 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เรื่อง ไขข้อข้องใจ “การล้มละลาย” – TerraBKK บุคคลธรรมดา มีหนี้สินล้นพ้นตัวให้ล้มละลายได้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้เป็น หนี้ไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท. นิติบุคคล เช่น บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ต้องเป็น …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: นิติบุคคล เช่น บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ต้องเป็น หนี้ไม่น้อยกว่าสองล้านบาท (กรรมการไม่ล้มละลายตามนิติบุคคล ยกเว้นกรรมการได้ถือหุ้นของบริษัท และยังชำระค่าหุ้นไม่ครบก็จะรับผิดเพียงจำนวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบเท่านั้น หรือนิติบุคคลนั้นเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความร…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.terrabkk.com

12. ล้มละลายแล้วไง – Lumpsum

 • ผู้เขียนบทความ: www.lumpsum.in.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (5894 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ล้มละลายแล้วไง – Lumpsum นิติบุคคล 2 ล้านบาทขึ้นไป. ฟ้องทำไมแล้ว เจ้าหนี้ได้อะไร? ก็พอศาลตัดสิน “ล้มละลาย”. เราก็จะโดน “พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด”.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: นิติบุคคล 2 ล้านบาทขึ้นไป

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.lumpsum.in.th

13. การแก้ปัญหาล้มละลาย

 • ผู้เขียนบทความ: osos.boi.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (20867 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การแก้ปัญหาล้มละลาย กระบวนการฟ้องล้มละลายและกระบวนการฟื้นฟูกิจการ … 1,000,000 บาท (กรณีลูกหนี้เป็นบุคคลธรรมดา) หรือ 2,000,000 บาท (กรณีลูกหนี้เป็นนิติบุคคล).

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

  ประเด็นสำคัญหลักๆ สำหรับการคุ้มครองนักลงทุ&#…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of osos.boi.go.th

14. ได้เวลาแก้ พ.ร.บ.ล้มละลาย เพื่อชีวิตใหม่ของลูกหนี้บุคคลธรรมดา

 • ผู้เขียนบทความ: plus.thairath.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (11775 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ได้เวลาแก้ พ.ร.บ.ล้มละลาย เพื่อชีวิตใหม่ของลูกหนี้บุคคลธรรมดา สฤณี อาชวานันทกุล เขียนถึงการแก้กฎหมายล้มละลาย ที่ควรจะแก้เพื่อเปิดช่องให้บุคคลธรรมดาได้ยื่นล้มละลายเองได้ไม่ต่างจากนิติบุคคล ซึ่งจะทำให้ภาคการเงิน …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: 21 ก.ค. 65

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of plus.thairath.co.th

15. ยันดันกฎหมายยื่นล้มละลายโดยสมัครใจ ไม่แค่นิติบุคคล-คนทั่วไปได้รับ …

 • ผู้เขียนบทความ: www.innews.news

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (31938 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ยันดันกฎหมายยื่นล้มละลายโดยสมัครใจ ไม่แค่นิติบุคคล-คนทั่วไปได้รับ … ยันดันกฎหมายยื่นล้มละลายโดยสมัครใจ ไม่แค่นิติบุคคล-คนทั่วไปได้รับสิทธิ. วันที่ 2 ตุลาคม 2564 – 11:51 น.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ข้อเสนอดังกล่าวเกิดจากแนวคิดที่ว่า ที่ผ่านมาลูกหนี้ไม่สามารถยื่นล้มละลายด้วยตัวเองได้ เนื่องจากกฎหมายล้มละลายของไทยยังไม่เปิดช่องให้ลูกหนี้รายย่อยมีสิทธิยื่นล้มละลายโดยสมัครใจเพื่อเข้าสู่กระบวนการ “ฟื้นฟูหนี้สิน” แตกต่างจากนิติบุคคลที่มีสิทธิยื่นล้มละลายโดยสมัครใจเพื่อเข้าสู่กระบวนการ &l…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.innews.news

16. การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ คดีพื้นฟูกิจการ – สำนักกฎหมาย-ทนายความ

 • ผู้เขียนบทความ: www.lawfirm.in.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (33725 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ คดีพื้นฟูกิจการ – สำนักกฎหมาย-ทนายความ … และเจ้าหนี้มีสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้มากกว่าการให้ลูกหนี้ล้มละลาย. … ห้ามมิให้ฟ้องหรือร้องขอให้ศาลพิพากษาหรือสั่งให้เลิกนิติบุคคล, …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: การยื่นคำร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ยื่นได้ทั้งในกรณีที่ลูกหนี้ถูกฟ้องให้ล้มละลายแล้ว และก่อนที่จะมีการฟ้องให้ล้มละลายก็ได้

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.lawfirm.in.th

17. ฟ้องล้มละลาย กฎหมายและผลของการล้มละลาย – Itthigorn & Partners

 • ผู้เขียนบทความ: itthigorn.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (34023 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ฟ้องล้มละลาย กฎหมายและผลของการล้มละลาย – Itthigorn & Partners เมื่อลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ และผิดนัดในการชำระหนี้ ไม่ว่าลูกหนี้จะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล เจ้าหนี้มี สี่ ทางเลือกเพื่อที่จะให้ตนได้ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ผลหลังจากการปลดจากล้มละลาย หากเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งศาลพิพากษาให้ล้มละลายแล้ว บุคคลนั้นจะถูกปลดจากล้มละลายทันทีที่พ้นกำหนดระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันที่ศาลได้พิพาษาให้ล้มละลาย และคำสั่งปลดจากล้มละลายจะทำให้บุคคลล้มละลายหลุดพ้นจากหนี้ทั้งปวงอันพึงขอรับชำระได้ทันที ทำให้เจ้าหนี้หากภายในระหว่างระยะเวลา 3 ปี ถ้…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of itthigorn.com

18. การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ คืออะไร? มีขั้นตอนอย่างไร? – ธรรมนิติ

 • ผู้เขียนบทความ: www.dharmniti.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (35394 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ คืออะไร? มีขั้นตอนอย่างไร? – ธรรมนิติ การฟื้นฟูกิจการเป็นส่วนหนึ่งในกฎหมายล้มละลาย … ห้ามเจ้าหนี้ฟ้องร้อง หรือร้องขอให้ศาล หรือนายทะเบียนสั่งให้เลิกนิติบุคคลของลูกหนี้.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: การฟื้นฟูกิจการเป็นส่วนหนึ่งในกฎหมายล้มละลาย โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินชั่วคราวได้มีโอกาสกลับมาดำเนินกิจการต่อไปได้ โดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องล้มละลาย

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.dharmniti.co.th

19. วรภพ วิริยะโรจน์: การล้มละลายไม่ใช่อาชญากรรม ลูกหนี้มีสิทธิ์เริ่มต้น …

 • ผู้เขียนบทความ: fairfinancethailand.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (28127 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ วรภพ วิริยะโรจน์: การล้มละลายไม่ใช่อาชญากรรม ลูกหนี้มีสิทธิ์เริ่มต้น … ทว่าตามกฎหมายไทย ทางเลือกดังกล่าวกลับเป็นสิทธิที่มีให้เฉพาะแต่นิติบุคคลเท่านั้น ส่วนบุคคลธรรมดาทำได้เพียงแค่รอวันเวลาที่จะถูกยึดทรัพย์สิน หรือไม่ก็ถูกลงโทษผ่าน …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ถ้าเท้าความไปก่อนหน้านี้คือ หลังจากเกิดวิกฤติต้มยำกุ้ง เรามีกฎหมายที่เปิดช่องให้ลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคลสามารถยื่นขอฟื้นฟูกิจการได้ แต่ถ้าเป็นบุคคลธรรมดายังไม่มีสิทธินั้น ซึ่งประเด็นนี้เท่าที่ผมศึกษาเปรียบเทียบในต่างประเทศ เขาจะมองว่าเป็นสิทธิของลูกหนี้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้ที่ทำธุรกิจเป็นนิติบุ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of fairfinancethailand.org

20. Update หลักเกณฑ์ใหม่ การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ รอบระยะ …

 • ผู้เขียนบทความ: www.dlo.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (14689 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ Update หลักเกณฑ์ใหม่ การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ รอบระยะ … 3) กรณีดำเนินคดีล้มละลาย หากศาลคำสั่งปิดคดี เจ้าหนี้สามารถจำหน่ายหนี้สูญได้ … ให้กรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้เป็น …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:      4.1 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้กรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้เป็นเจ้าหนี้ มีคำสั่งอนุมัติให้จำหน่ายหนี้นั้นเป็นหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ได้ภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีนั้น หรือภายใน 60 ว…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.dlo.co.th

21. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4275/2560 – Smart Deka

 • ผู้เขียนบทความ: www.smartdeka.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (38207 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4275/2560 – Smart Deka โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนหนังสือแจ้งการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคล เลขที่ ภ.ง. … 2544 ศาลล้มละลายกลางมีคำพิพากษาให้บริษัทดังกล่าวล้มละลาย จำเลยเป็นนิติบุคคล …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้แย้งกันรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า โจทก์เป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทลิควิเดชั่น 1 จำกัด เดิมบริษัทดังกล่าวมีชื่อว่า บริษัทพรีเมียร์โกลเบิลคอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2535 บริษัทดังกล่าวจดทะเบียนภาษี…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.smartdeka.com

22. เรื่องที่ 1 ช่วยไขปัญหาการบังคับคดีล้มละลาย

 • ผู้เขียนบทความ: psthailaw.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (18736 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เรื่องที่ 1 ช่วยไขปัญหาการบังคับคดีล้มละลาย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ คือ เจ้าพนักงานตามกฎหมายล้มละลายที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการรวบรวมทรัพย์สิน … กรณีลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคล ผู้ที่มีหน้าที่นี้ก็คือ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:                    ก่อนอื่นลูกหนี้ต้องไปพบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อให้การสาบานตัวและให้ถ้อยคำชี้แจงเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนเองว่ามีประการใดบ้าง รวมทั้งต้องส่งมอบทรัพย์สินบัญชีและเอกสารอื่น ๆ อันเกี่ยวกับทรัพ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of psthailaw.com

23. พ.ร.บ.ล้มละลายมาตรา 89 – PS THAI LAW

 • ผู้เขียนบทความ: psthailaw.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (22819 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ล้มละลายมาตรา 89 – PS THAI LAW เรื่องที่12 การฟ้องให้หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดล้มละลาย มีหลักเกณฑ์อย่างไรครับ … เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการแล้วเพราะการเป็นนิติบุคคลและอำนาจของผู้แทนนิติบุคคล …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:         ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่า "…ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้เถียงกันในชั้นฎีกาฟังได้ว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด จำเลยที่ 1 ค้างชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีการค้าของปี 2525 ถึง …

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of psthailaw.com

24. เลขที่หนังสือ กค 0706/6555 ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักรายจ่าย …

 • ผู้เขียนบทความ: www.prosofterp.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (23716 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เลขที่หนังสือ กค 0706/6555 ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักรายจ่าย … เรื่อง, : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักรายจ่ายผลขาดทุนจากการลงทุนในสถาบันการเงินที่ล้มละลาย. ข้อกฎหมาย, : ประเด็นปัญหา มาตรา 65 ตรี (12) (13). ข้อหารือ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.prosofterp.com

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ นิติบุคคล ล้มละลาย