EVENT: VOTE APP 5 SAO - RINH NGAY QUÀ KHỦNG

EVENT: VOTE APP 5 SAO - RINH NGAY QUÀ KHỦNG 

     Thời gian: Từ 09:00 ngày 18/02/2020 đến 24h ngày 20/02/2020
     Thể Lệ:
Bước 1: Thả tim và C h i a s ẻ bài viết này về trang cá nhân ở chế độ công khai.
Bước 2: Trên Google Play hoặc App Store, seach từ khóa tìm kiếm "AU iDol" . Tải game & Vote app 5★ cùng nội dung đánh giá tốt về game.
- Ví dụ: AU iDol đứng thứ 2 không ai đứng thứ nhất.
Bước 3: C o m m e n t "Đã hoàn thành" tại bài viết này kèm hình ảnh cho thấy bạn đã VOTE 5 sao cùng đánh giá game trên Google Play hoặc App Store

     Lưu ý:
- Bình luận đúng câu "Đã hoàn thành" và kèm hình ảnh Vote App 5 sao.
- Phải Like, Share bài viết ở chế độ công khai mới được tính là hoàn thành Event

Game