LMHT 12.4: Chi tiết bản cập nhật mới LOL

Nội Dung Bài
LMHT 12.4: Chi tiết bản cập nhật mới LOL

LMHT 12.4: Chi tiết bản cập nhật mới LOL

Chi tiết bản cập nhật LMHT 12.4:
Tướng mới Renata

Renata sẽ là vị tướng hỗ trợ tiếp theo gia nhập đấu trường công lý

Chỉ số cơ bản
Máu cơ bản – 525
Máu mỗi cấp – 80
Hồi máu cơ bản – 5,5
Hồi máu mỗi cấp – 0,11
Năng lượng – 350
Năng lượng mỗi cấp – 50
Kháng phép – 30
Kháng phép mỗi cấp – 0,5
SMCK cơ bản  – 51
SMCK mỗi cấp – 3
Giáp cơ bản – 29
Giáp mỗi cấp – 4
Tốc độ chạy cơ bản – 330
Tốc độ đánh mỗi cấp – 2,11
Tầm đánh – 550

Có thể bạn quan tâm

Chi tiết bộ kỹ năng tướng mới Renata Glasc – Bà trùm thành Zaun

Cân bằng Tướng
Aatrox
Q:Quỷ Kiếm Darkin
– Sát thương theo % SMCK: 50% => 60%
Amumu
E: Giận Dữ
– Giảm sát thương: 2/4/6/8/10 ⇒ 5/7/9/11/13
Ashe
R: Đại Băng Tiễn
– Tốc độ bay của tên: 1600 ⇒ 1500 + 200 mỗi giây (Tối đa 2100)
Blitzcrank
– Hồi máu cơ bản: 8,5 => 7,5
Dr Mundo
– SMCK mỗi cấp: 4,2 => 3,5
R: Suýt Quá Liều
– Thời gian hồi chiêu: 110/100/90 giây => 110 giây ở tất cả các cấp
Illaoi
– Tốc độ tấn công cơ bản: 0,571 => 0,625
W: Lời Răn Khắc Nghiệt
– Sát thương theo lượng máu tối đa: 2% mỗi 100 SMCK => 4% mỗi 100 SMCK
Janna

Lối chơi Janna đường trên cầm Trừng Phạt bị nerf mạnh 

– Tốc độ di chuyển giảm từ 330 => 325
W:Gió Tây
– Tốc độ nội tại giảm từ 8/9/10/11/12% ⇒ 6/7.5/9/10.5/12%.
E:Mắt Bão
– Thời gian tăng sức mạnh hồi phục và lá chắn khi hất tung tướng địch giảm từ 5s => 4s.
Kalista
Giáp cơ bản: 21 => 24
Lucian
Q: Tia Sáng Xuyên Thấu
– Năng lượng: 50/60/70/80/90 ⇒ 48/56/64/72/80
Nami
E: Ước Nguyện Tiên Cá
– Sát thương: 20/35/50/65/80 ⇒ 25/40/55/70/85

Bộ đôi Lucian – Nami bị thay đổi sức mạnh

Neeko
– Kích thước đòn đánh: 80 ⇒ 65
Q: Pháo Hạt
– Sát thương cộng thêm: 40/60/80/100/120 ⇒ 40/65/90/115/140
W: Phân Hình
– Hồi chiêu 20/19/18/17/16 giây ⇒ 16/15/14/13/12 giây
Nunu & Willump
Q: Nuốt Chửng
– Hồi máu khi gây sát thương lên tướng: 80% ⇒ 60%
Qiyana
Nội tại: Đặc Quyền Hoàng Gia
– Tỷ lệ SMCK cộng thêm: 55% ⇒ 40%
Rumble
Giáp cơ bản: 31 ⇒ 26
Sett
Máu mỗi cấp: 93 ⇒ 100
Veigar
Giáp cơ bản: 23 ⇒ 21
Giáp mỗi cấp: 3.75 ⇒ 4
E: Bẻ Cong Không Gian
– Hồi chiêu: 18/16.5/15/13.5/12 giây ⇒ 20/18/16/14/12 giây
Xayah
E: Triệu Hồi Lông Vũ
– Sát thương chí mạng: 0.5% mỗi 1% tỷ lệ chí mạng ⇒ 0.75% mỗi 1% tỷ lệ chí mạng
Zeri

Zeri bị nerf rất mạnh ở LMHT 12.4

Q: Súng Điện Liên Hoàn
– Sát thương nội tại: 15-40 (+4% AP) ⇒ 10-25 (+3% AP)
– Sát thương nội tại gây thêm: 4x ⇒ 6x
– Thời gian làm chậm: 1.5 giây ⇒ 1 giây
– Tỷ lệ làm chậm: 20-40% ⇒ 14-50%
– Sát thương cơ bản: 10-30 ⇒ 9-25
– Sát thương cơ bản giờ có thể gây chí mạng
– Tốc độ đánh vượt ngưỡng để chuyển hóa thành SMCK: 50% ⇒ 60%
W:  Xung Điện Cao Thế
– Hồi chiêu: 10 giây ⇒ 13/12/11/10/9 giây
E: Nhanh Như Điện
– Hồi chiêu: 23/21.5/20/18.5/17 giây ⇒ 23/22/21/20/19 giây
– Giảm hồi chiêu khi tấn công tướng đối phương bằng đòn đánh hoặc kỹ năng: 1.5 giây ⇒ 1 giây
R: Điện Đạt Đỉnh Điểm
– Tốc độ tấn công cộng thêm: 30/35/40% ⇒ 30% ở tất cả các cấp.
Cân bằng trang bị
Lưỡi Gươm Đoạt Thuật/Liềm Ma
– Xử phạt khi farm lính: 4 lính mỗi phút => 2 lính trong vòng 5 phút, sau đó 4 lính mỗi phút trong phần còn lại của trận đấu.
– Xử phạt sẽ khắt khe hơn trong giai đoạn đầu trận
Cập nhật Hệ thống
Tiền thưởng mục tiêu
– Tiền thưởng mục tiêu sẽ bị giảm một nửa khi đội bạn có từ 2 trang bị hỗ trợ trở lên trong đội.
– Thời gian thưởng kéo dài: 15 giây ⇒ 5 giây
Trang phục mới

Shen Lôi Kiếm và Qiyana Lôi Kiếm

Kassadin Lôi Kiếm

Xayah Hàng Hiệu

Renata Đô Đốc

Ekko Pháo Hoa

***
Bản cập nhật LMHT 12.4 sẽ ra mắt vào ngày 15/02 ở server quốc tế và cập bến server Việt Nam muộn từ 1-2 ngày.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#LMHT #Chi #tiết #bản #cập #nhật #mới #LOL

Details of League of Legends 12.4 update:

New General Renata

Renata will be the next support champion to join the arena of justice

Basic stats

Base Health – 525

Health per level – 80

Base Heal – 5.5

Heal per level – 0.11

Energy – 350

Mana per level – 50

Magic Resistance – 30

Magic Resistance per level – 0.5

Base AD – 51

AD per level – 3

Base Armor – 29

Armor per level – 4

Base running speed – 330

Attack speed per level – 2.11

Attack Range – 550

Hero Balance

Aatrox

Q:Demon Sword Darkin

– Damage as % of AD: 50% => 60%

Amumu

E: Anger

– Damage reduction: 2/4/6/8/10 5/7/9/11/13

Ashe

R: Great Ice Arrow

– Arrow’s flight speed: 1600 ⇒ 1500 + 200 per second (Max 2100)

Blitzcrank

– Base heal: 8.5 => 7.5

Dr Mundo

– AD per level: 4.2 => 3.5

R: Almost Overdose

– Cooldown: 110/100/90 seconds => 110 seconds at all ranks

Illaoi

– Base attack speed: 0.571 => 0.625

W: Harsh Commandment

– Damage based on maximum health: 2% per 100 AD => 4% per 100 AD

Janna

Janna’s playstyle on top lane with Smite gets a strong nerf

– Movement speed reduced from 330 => 325

W:West Wind

– Passive speed reduced from 8/9/10/11/12% ⇒ 6/7.5/9/10.5/12%.

E:Eye of the Storm

– Time to increase healing power and shield when knocking up enemy champions reduced from 5s => 4s.

Kalista

Base Armor: 21 => 24

Lucian

Q: Piercing Light

– Mana: 50/60/70/80/90 48/56/64/72/80

Nami

E: Mermaid’s Wish

Damage: 20/35/50/65/80 25/40/555/70/85

The duo Lucian – Nami changed their strength

Neeko

– Attack size: 80 65

Q: Particle Cannon

Bonus Damage: 40/60/80/100/120 40/65/90/115/140

W: Split Shape

– Cooldown 20/19/18/17/16 seconds ⇒ 16/15/14/13/12 seconds

Nunu & Willump

Q: Swallow

– Heal when dealing damage to champions: 80% ⇒ 60%

Qiyana

Passive: Royal Privilege

– Bonus AD ratio: 55% ⇒ 40%

Rumble

Base Armor: 31 26

Sett

Health per level: 93 100

Veigar

Base Armor: 23 21

Armor per level: 3.75 4

E: Space Bend

Cooldown: 18/16.5/15/13.5/12 seconds ⇒ 20/18/16/14/12 seconds

Xayah

E: Feather Summon

– Critical Damage: 0.5% per 1% crit chance 0.75% per 1% crit chance

Zeri

Zeri got a very strong nerf in League of Legends 12.4

Q: Tasting Gun

– Passive Damage: 15-40 (+4% AP) ⇒ 10-25 (+3% AP)

– Bonus passive damage: 4x ⇒ 6x

– Slow duration: 1.5 seconds 1 second

Slow ratio: 20-40% 14-50%

– Base Damage: 10-30 9-25

– Base damage can now critically strike

– Attack speed beyond threshold to convert into AD: 50% ⇒ 60%

W: High Voltage Pulse

Cooldown: 10 seconds 13/12/11/10/9 seconds

E: Fast Like Electricity

Cooldown: 23/21.5/20/18.5/17 seconds ⇒ 23/22/21/20/19 seconds

– Cooldown reduction when attacking an enemy champion with an attack or skill: 1.5 seconds ⇒ 1 second

R: Peak Power

– Bonus Attack Speed: 30/35/40% ⇒ 30% at all ranks.

Equilibrium equipment

Magical Scythe/Scythe Crescent

– Penalty for farming: 4 minions per minute => 2 minions for 5 minutes, then 4 minions per minute for the rest of the match.

– Penalties will be stricter in the early game

System Update

Target Bonus

– Target bounty will be halved when your team has 2 or more support items on the team.

– Bonus duration: 15 seconds 5 seconds

New outfit

Shen Lightning Sword and Qiyana Lightning Sword
Kassadin Lightning Sword
Xayah Branded
Admiral Renata
Ekko Fireworks

***

League of Legends update 12.4 will be released on February 15 on the international server and arrive on the Vietnamese server 1-2 days late.

.

Xem thêm thông tin
LMHT 12.4: Chi tiết bản cập nhật mới LOL

LMHT 12.4: Chi tiết bản cập nhật mới LOL

Chi tiết bản cập nhật LMHT 12.4:
Tướng mới Renata

Renata sẽ là vị tướng hỗ trợ tiếp theo gia nhập đấu trường công lý

Chỉ số cơ bản
Máu cơ bản – 525
Máu mỗi cấp – 80
Hồi máu cơ bản – 5,5
Hồi máu mỗi cấp – 0,11
Năng lượng – 350
Năng lượng mỗi cấp – 50
Kháng phép – 30
Kháng phép mỗi cấp – 0,5
SMCK cơ bản  – 51
SMCK mỗi cấp – 3
Giáp cơ bản – 29
Giáp mỗi cấp – 4
Tốc độ chạy cơ bản – 330
Tốc độ đánh mỗi cấp – 2,11
Tầm đánh – 550

Có thể bạn quan tâm

Chi tiết bộ kỹ năng tướng mới Renata Glasc – Bà trùm thành Zaun

Cân bằng Tướng
Aatrox
Q:Quỷ Kiếm Darkin
– Sát thương theo % SMCK: 50% => 60%
Amumu
E: Giận Dữ
– Giảm sát thương: 2/4/6/8/10 ⇒ 5/7/9/11/13
Ashe
R: Đại Băng Tiễn
– Tốc độ bay của tên: 1600 ⇒ 1500 + 200 mỗi giây (Tối đa 2100)
Blitzcrank
– Hồi máu cơ bản: 8,5 => 7,5
Dr Mundo
– SMCK mỗi cấp: 4,2 => 3,5
R: Suýt Quá Liều
– Thời gian hồi chiêu: 110/100/90 giây => 110 giây ở tất cả các cấp
Illaoi
– Tốc độ tấn công cơ bản: 0,571 => 0,625
W: Lời Răn Khắc Nghiệt
– Sát thương theo lượng máu tối đa: 2% mỗi 100 SMCK => 4% mỗi 100 SMCK
Janna

Lối chơi Janna đường trên cầm Trừng Phạt bị nerf mạnh 

– Tốc độ di chuyển giảm từ 330 => 325
W:Gió Tây
– Tốc độ nội tại giảm từ 8/9/10/11/12% ⇒ 6/7.5/9/10.5/12%.
E:Mắt Bão
– Thời gian tăng sức mạnh hồi phục và lá chắn khi hất tung tướng địch giảm từ 5s => 4s.
Kalista
Giáp cơ bản: 21 => 24
Lucian
Q: Tia Sáng Xuyên Thấu
– Năng lượng: 50/60/70/80/90 ⇒ 48/56/64/72/80
Nami
E: Ước Nguyện Tiên Cá
– Sát thương: 20/35/50/65/80 ⇒ 25/40/55/70/85

Bộ đôi Lucian – Nami bị thay đổi sức mạnh

Neeko
– Kích thước đòn đánh: 80 ⇒ 65
Q: Pháo Hạt
– Sát thương cộng thêm: 40/60/80/100/120 ⇒ 40/65/90/115/140
W: Phân Hình
– Hồi chiêu 20/19/18/17/16 giây ⇒ 16/15/14/13/12 giây
Nunu & Willump
Q: Nuốt Chửng
– Hồi máu khi gây sát thương lên tướng: 80% ⇒ 60%
Qiyana
Nội tại: Đặc Quyền Hoàng Gia
– Tỷ lệ SMCK cộng thêm: 55% ⇒ 40%
Rumble
Giáp cơ bản: 31 ⇒ 26
Sett
Máu mỗi cấp: 93 ⇒ 100
Veigar
Giáp cơ bản: 23 ⇒ 21
Giáp mỗi cấp: 3.75 ⇒ 4
E: Bẻ Cong Không Gian
– Hồi chiêu: 18/16.5/15/13.5/12 giây ⇒ 20/18/16/14/12 giây
Xayah
E: Triệu Hồi Lông Vũ
– Sát thương chí mạng: 0.5% mỗi 1% tỷ lệ chí mạng ⇒ 0.75% mỗi 1% tỷ lệ chí mạng
Zeri

Zeri bị nerf rất mạnh ở LMHT 12.4

Q: Súng Điện Liên Hoàn
– Sát thương nội tại: 15-40 (+4% AP) ⇒ 10-25 (+3% AP)
– Sát thương nội tại gây thêm: 4x ⇒ 6x
– Thời gian làm chậm: 1.5 giây ⇒ 1 giây
– Tỷ lệ làm chậm: 20-40% ⇒ 14-50%
– Sát thương cơ bản: 10-30 ⇒ 9-25
– Sát thương cơ bản giờ có thể gây chí mạng
– Tốc độ đánh vượt ngưỡng để chuyển hóa thành SMCK: 50% ⇒ 60%
W:  Xung Điện Cao Thế
– Hồi chiêu: 10 giây ⇒ 13/12/11/10/9 giây
E: Nhanh Như Điện
– Hồi chiêu: 23/21.5/20/18.5/17 giây ⇒ 23/22/21/20/19 giây
– Giảm hồi chiêu khi tấn công tướng đối phương bằng đòn đánh hoặc kỹ năng: 1.5 giây ⇒ 1 giây
R: Điện Đạt Đỉnh Điểm
– Tốc độ tấn công cộng thêm: 30/35/40% ⇒ 30% ở tất cả các cấp.
Cân bằng trang bị
Lưỡi Gươm Đoạt Thuật/Liềm Ma
– Xử phạt khi farm lính: 4 lính mỗi phút => 2 lính trong vòng 5 phút, sau đó 4 lính mỗi phút trong phần còn lại của trận đấu.
– Xử phạt sẽ khắt khe hơn trong giai đoạn đầu trận
Cập nhật Hệ thống
Tiền thưởng mục tiêu
– Tiền thưởng mục tiêu sẽ bị giảm một nửa khi đội bạn có từ 2 trang bị hỗ trợ trở lên trong đội.
– Thời gian thưởng kéo dài: 15 giây ⇒ 5 giây
Trang phục mới

Shen Lôi Kiếm và Qiyana Lôi Kiếm

Kassadin Lôi Kiếm

Xayah Hàng Hiệu

Renata Đô Đốc

Ekko Pháo Hoa

***
Bản cập nhật LMHT 12.4 sẽ ra mắt vào ngày 15/02 ở server quốc tế và cập bến server Việt Nam muộn từ 1-2 ngày.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#LMHT #Chi #tiết #bản #cập #nhật #mới #LOL

Nguồn: webthethao.vn

Tác giả: Au Idol

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button