Giáo Dục

Giải vật lí 9 bài 25: Sự nhiễm từ của sắt, thép Nam châm điện


Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 25: Sự nhiễm từ của sắt, thép Nam châm điện – sách giáo khoa vật lí 9. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt vật lí 9 bài 25: Sự nhiễm từ của sắt, thép Nam châm điện nhé.

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

I. Sự nhiễm từ của sắt, thép

  • Lõi sắt hoặc lõi thép làm tăng tắc dụng từ của ống dây có dòng điện.
  • Khi ngắt điện, lõi sắt non mất hết từ tính còn lõi thép thì vẫn giữ được tính từ.
  • Sở dĩ lõi sắt hoặc lõi thép làm tăng tác dụng từ của ống dây vì khi đặt trong từ trường thì lõi sắt, thép bị nhiễm từ và trở thành một nam châm nữa.
  • Không những sắt, thép mà các vật liệu từ như niken, côban,.. đặt trong từ trường đều bị nhiễm từ.

II. Nam châm điện

  • Người ta ứng dụng đặc tính về sự nhiễm từ của sắt để làm nam châm điện. Nam châm điện có cấu tạo gồm một ống dây dẫn trong đó có lõi sắt non.

  • Có thể làm tăng lực từ của nam châm điện tác dụng lên một vật bằng cách tăng cường độ dòng điện chạy qua các vòng dây hoặc tăng số vòng của ống dây.

II. GIẢI BÀI TẬP

Giải câu 1: Nhận xét về tác dụng từ của ống dây…

Nhận xét về tác dụng từ của ống dây có lõi sắt non và ống dây có lõi thép khi ngắt dòng điện qua ống dây?

Bài giải:

Khi ngắt dòng điện chạy qua ống dây lõi sắt non mất hết từ tính còn lõi thép vẫn giữ được từ tính.

Giải câu 2: Quan sát và chỉ ra các bộ phận của…

Quan sát và chỉ ra các bộ phận của nam châm điện mô tả trên hình 25.3. Cho biết ý nghĩa của các con số khác nhau ghi trên ống dây.

Bài giải:

Nam châm điện trên có cấu tạo gồm một oosngs dây dẫn trong đó có lõi sắt non, trên thân ống dây có ghi các số 0, 1000, 1500 là chỉ số vòng dây có trong ống.

Dòng chữ 1 A – 22 Ω cho biết ống dây được dùng với dòng điện có cường độ 1 A, điện trở của ống dây là 22 Ω.

Giải câu 3: So sánh các nam châm điện được mô tả…

So sánh các nam châm điện được mô tả trên hình 25.4. Trong các nam châm điện a và b; c và d; b,d và e thì nam châm nào mạnh hơn?

Bài giải:

Ta thấy cuộn dây a , b, c có cùng cường độ dòng điện chạy qua nhưng b có số vòng dây lớn hơn c, c có số vòng dây lớn hơn a =>Vì vậy nam châm b mạnh hơn c, c mạnh hơn a.

Ta thấy cuộn dây d, e có cùng cường độ dòng điện đi qua là 2A nhưng e có số vòng dây lớn hơn => Nam châm e mạnh hơn nam châm d.

Giải câu 4: Khi ta chạm mũi chiếc kéo vào đầu thanh…

Khi ta chạm mũi chiếc kéo vào đầu thanh nam châm thì sau đó mũi kéo hút được các vụn sắt. Giải thích vì sao?

Bài giải:

Do kéo được nam từ thép nên khi mũi kéo chạm vào thanh nam châm thì bị nhiễm từ, vì vậy sau khi mũi kéo không chạm vào nam châm nữa thì vẫn hút được vụn sắt.

Giải câu 5: Muốn nam châm điện mất hết từ…

Muốn nam châm điện mất hết từ tính thì làm thế nào?

Bài giải:

Muốn nam châm điện mất hết từ tính ta chỉ cần ngắt dòng điện để dòng điện không chayj qua ống dây.

Giải câu 6: Nam châm điện được tạo ra như…

Nam châm điện được tạo ra như thế nào, có gì lợi hơn so với nam châm vĩnh cửu?

Bài giải:

Nam châm điện được tạo ra nhờ ứng dụng đặc tính về sự nhiễm điện từ của sắt, nó có cấu tạo gồm một ống dây dẫn, trong có lõi sắt non. Khi cho dòng điện chạy qua ống dây, xung quanh ống dây có một từ trường, lõi sắt non giúp làm tăng từ tính của nam châm. 

Cấu tạo của nam châm điện có lợi thế hơn nam châm vĩnh cửu ở chỗ:

  • Có thể tăng lực từ của nam châm điện cực mạnh bằng cách tăng số vòng dây và tăng cường độ dòng điện đi qua ống dây.
  • Chỉ cần ngắt dòng điện đi qua ống dây là nam châm mất hết từ tính.
  • Có thể thay đổi tên các từ cực của nam châm điện bằng cách đổi chiều dòng điện qua ống dây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page