Giáo Dục

Giải toán 6 bài: Ba điểm thẳng hàng


Giải toán 6 tập 1 bài: Ba điểm thẳng hàng. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn giải chi tiết dễ hiểu. Các em học sinh tham khảo để học tốt môn toán 6 nhé. Hãy comment lại bên dưới nếu các em chưa hiểu. Thầy cô luôn sẵn sàng trợ giúp

Câu trả lời:

Giải bài tập 8: Ở hình 10…

Ở hình 10 thì ba điểm A, B, C hay ba điểm A, M, N thẳng hàng? Lấy thước thẳng để kiểm tra.

Bài giải:

Sử dụng thước thẳng để kiểm tra.

Kết luận: Ba điểm A, M, N thẳng hàng.

Giải bài tập 9: Xem hình 11…

Giải toán 6 bài: Ba điểm thẳng hàng

Xem hình 11 và gọi tên:

a) Tất cả các bộ ba điểm thẳng hàng.

b) Hai bộ ba điểm không thẳng hàng.

Bài giải:

a) Tất cả các bộ ba điểm thẳng hàng là: (A, E, B); (B, D, C); (D, E, G).

b) Hai bộ ba điểm không thẳng hàng là: (A, C, B); (A, G, D).

Giải bài tập 10: Vẽ…

Vẽ:

a) Ba điểm M, N, P thẳng hàng.

b) Ba điểm C, E, D thẳng hàng sao cho điểm E nằm giữa hai điểm C và D.

c) Ba điểm T, Q, R không thẳng hàng.

Bài giải:

Ta có các hình vẽ như sau:

Giải toán 6 bài: Ba điểm thẳng hàng

Giải bài tập 11: Xem hình 12…

Giải toán 6 bài: Ba điểm thẳng hàng

Xem hình 12 và điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Điểm … nằm giữa hai điểm M và N.

b) Hai điểm R và N nằm … đối với điểm M.

c) Hai điểm … nằm khác phía đối với …

Bài giải:

Ta có: 

a) Điểm R nằm giữa hai điểm M và N.

b) Hai điểm R và N nằm cùng phía đối với điểm M.

c) Hai điểm M và N nằm khác phía đối với R.

Giải bài tập 12: xem hình 13…

Giải toán 6 bài: Ba điểm thẳng hàng

Xem hình 13 và gọi tên các điểm:

a) Nằm giữa hai điểm M và P.

b) Không nằm giữa hai điểm N và Q.

c) Nằm giữa hai điểm M và Q.

Bài giải:

Ta có:

a) Điểm N nằm giữa hai điểm M và P.

b) Điểm M không nằm giữa hai điểm N và Q.

c) Điểm N và P nằm giữa hai điểm M và Q.

Giải bài tập 13: Vẽ hình theo…

Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau:

a) Điểm M nằm giữa hai điểm A và B; điểm N không nằm giữa hai điểm A và B (ba điểm N, A, B thẳng hàng).

b) Điểm B nằm giữa hai điểm A và N; điểm M nằm giữa hai điểm A và B.

Bài giải:

Ta có các hình vẽ sau:

a)  Có hai cách vẽ:

Giải toán 6 bài: Ba điểm thẳng hàng

Ba điểm N, A, B thẳng hàng mà điểm M nằm giữa hai điểm A, B nên cả 4 điểm này cùng thẳng hàng (cùng nằm trên một đường thẳng).

b) Điểm B nằm giữa hai điểm A và N => B, A, N thẳng hàng.

Giải toán 6 bài: Ba điểm thẳng hàng

Điểm M nằm giữa hai điểm A và B => B, A, M thẳng hàng.

Do đó, cả 4 điểm A, B, M, N đều thẳng hàng (cùng nằm trên một đường thẳng).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page