Giáo Dục

Giải địa lí 7 bài 25: Thế giới rộng lớn và đa dạng


Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong bài 25: Thế giới rộng lớn và đa dạng – trang 79 địa lí 7. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt địa lí 7 bài 25: Thế giới rộng lớn và đa dạng nhé.

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT BÀI HỌC

1. Các lục địa và các châu lục.

 • Lục địa là khối đất liền rộng lớn có biển và đại dương bao quanh
 • Thế giới có 6 lục địa: Á –Âu, Phi, Bắc Mĩ, Nam Mĩ, Ô-xtrây –li-a, Nam cực.
 • Châu lục lầ bao gồm các lục địa và các đảo thuộc lục địa đó.
 • Thế giới có các châu lục: Châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mĩ, châu Nam Cực, châu Đại Dương.

2. Các nhóm nước trên thế giới

 • Trên thế giới có 6 châu lục với hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau
 • Chỉ tiêu phân loại:
  • Thu nhập bình quân đầu người.
  • Tỉ lệ tử vong ở trẻ em
  • Chỉ số phát triển con người để phân loại các quốc gia và các nhóm nước.
 • Quốc gia phát triển có thu nhập bình quân trên 20.000USD/năm, tỉ lệ tử vong trẻ em thấp, chỉ số phát triể con người gần bằng 1.
 • Quốc gia đang phát triển: thu nhập bình quân đầu người dưới 20.000USD/năm, tỉ lệ tử vong trẻ em cao, chỉ số phát triển con người < 0,7.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI HỌC

Câu 1: Quan sát bản đồ thế giới (hoặc quả địa cầu):

 • Xác định vị trí của 6 lục địa.
 • Nêu tên các đại dương bao quanh từng lục địa.

Trả lời:

 • Vị trí của 6 lục địa trên bản đồ thế giới (hoặc quả địa cầu): Bắc Mĩ, Nam Mĩ, Phi, Ả – Âu, Ô-xtrây-li-a, Nam cực.
 • Tên các đại dương bao quanh từng lục địa: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương.

Câu 2: Quan sát bản đồ thế giới, kể tên một số đảo và quần đảo lớn nằm….

Quan sát bản đồ thế giới, kể tên một số đảo và quần đảo lớn nằm chung quanh từng lục địa.

Trả lời:

Tên một số đảo và quần đảo lớn nằm chung quanh từng lục địa:

 • Lục địa Bắc Mĩ: đảo Grơn-len.
 • Lục địa Nam Mĩ: quần đảo Ảng-ti.
 • Lục địa Phi: đảo Ma-đa-ga-xca.
 • Lục địa Á – Âu: đảo Anh, đảo Ai-xơ-len, đảo Ai-len
 • Lục địa Ô-xtrây-li-a: đảo Niu Ghi-nê.
 • Lục địa Nam cực: đảo Đất Lửa.

III. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC

Câu 1: Tại sao nói “Thế giới chúng ta đang sống thật rộng lớn và đa dạng”?

Trả lời:

Thế giới chúng ta thật rộng lớn. Trên thế giới có tới 6 châu lục và 4 đại dương, địa bàn sinh sống của con người ngày càng mở rộng, con người đã có mặt trên tất cả các châu lục, trên các đảo ngoài khơi xa và khi trình độ khoa học kĩ thuật càng cao thì sự vươn tới của con người càng rộng.

Không chỉ rộng lớn mà thế giới còn rất đa dạng vì các quốc gia và vùng lãnh thổ luôn có sự khác nhau về tự nhiên, chế độ chính trị, khác nhau về phong tục, tập quán, tín ngưỡng, văn hoá, về hình thức sản xuất, về trình độ văn minh, quan niệm sống và cả mức sống.

Câu 2: Dựa vào kiến thức đã học và các số lệu trong bảng, sắp xếp các quốc gia sau ….

Dựa vào kiến thức đã học và các số lệu trong bảng, sắp xếp các quốc gia sau thành hai nhóm nước: các nước phát triển và các nước đang phát triển đang phát triển (số liệu năm 1997).

Trả lời:

Các nước phát triển :

 • Hoa Kì
 • Đức.

Vì các nước này có thu nhập bình quân đầu người trên 20000 USD, chỉ số HDI cao (từ 0,7 đến 1), nhưng tỉ lệ tử vong trẻ em lại thấp.

Các nước đang phát triển :

 • An-giê-ri
 • A-rập Xê-Út
 • Bra-xin.

Vì các nước này có thu nhập bình quân đầu người thấp (dưới 2000 USD), chỉ số HDI thấp (dưới 0,7), nhưng tỉ lệ tử vong lại cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page