Giáo Dục

Giải cánh diều toán 2 bài: Số bị chia – số chia – thương


Giải chi tiết, cụ thể bài: Số bị chia – số chia – thương toán 2 tập 2 bộ sách Cánh diều. Đây là bộ sách mới được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và đào tạo. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn trong chương trình học mới này.

Câu trả lời:

Bài 1: Trang 24 sgk cánh diều toán 2 tập 2

Nêu số bị chia, số chia, thương trong các phép chia sau

10 : 2 = 5        30 : 5 = 6

Trả lời:

Trong phép chia 10 : 2 = 5 có:

  • 10 là số bị chia
  • 2 là số chia
  • 5 là thương

Trong phép chia 30 : 5 = 6 có:

  • 30 là số bị chia
  • 5 là số chia
  • 6 là thương

Bài 2: Trang 24 sgk cánh diều toán 2 tập 2

Tìm thương biết:

a. Số bị chia là 8, số chia là 2

b. Số bị chia là 20, số chia là 5

Trả lời:

a. 8 : 2 = 4

b. 20 : 5 = 4

=> Cả hai phép chia có thương đều là 4.

Bài 3: Trang 24 sgk cánh diều toán 2 tập 2

Trò chơi “tìm bạn”

Trả lời:

  • 20 : 5 = 4
  • 5 x 2 = 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page