Giáo Dục

Giải bài chính tả: Về ngôi nhà đang xây


Giải tiếng việt 5 tập 1 tuần 16 bài chính tả: Về ngôi nhà đang xây. Phần này sẽ trả lời đầy đủ các câu hỏi trong bài học. Đồng thời có thêm các gợi ý cần thiết để các con nắm tốt kiến thức. Cùng học để làm chủ kiến thức trong tiếng việt 5 tập 1 nhé.

Câu trả lời:

Câu 1: Nghe – viết: Về ngôi nhà đang xây (hai khổ thơ đầu)

Trả lời:

Chiều đi học về

Chúng em qua ngôi nhà xây dở

Giàn giáo tựa cái lồng che chở

Trụ bê tông nhú lên như một mầm cây

Bác thợ nề còn huơ huơ cái bay:

Tạm biệt !

Ngôi nhà tựa vào nền trời sẫm biếc

Thở ra mùi vôi vữa nồng hăng

Ngôi nhà giống bài thơ sắp làm xong

Là bức tranh còn nguyên màu vôi, gạch.

Câu 2: a. Hãy tìm những từ ngữ chứa các tiếng dưới đây:

rẻ rây
dẻ dây
giẻ giây

b. Tìm những từ ngữ chứa các tiếng chỉ khác nhau ở âm đầu v hay d:

vàng vào vỗ
dàng dào dỗ

c. Tìm những từ ngữ:

Chứa các tiếng chỉ khác nhau ở vần iêm hay im.

chiêm liêm
chim lim

Chứa các tiếng chỉ khác nhau ở vần iêp hay ip:

diếp kiếp
díp kíp

Trả lời:

a. Hãy tìm những từ ngữ chứa các tiếng dưới đây

 • Rẻ: rẻ quạt, rẻ sườn, giá rẻ, rẻ rúng.
 • Dẻ: hạt dẻ, mảnh dẻ
 • Giẻ: giẻ lau bảng, giẻ rách, giẻ lau nhà
 • Rây: rây bột
 • Dây: Chăng dây, nhảy dây, dây thừng, dây leo
 • Giây: giây phút, giây mực, giây bẩn

b. Tìm những từ ngữ chứa các tiếng chỉ khác nhau ở âm đầu v hay d:

 • Vàng: vội vàng, màu vàng
 • Dàng: dịu dàng, dễ dàng
 • Vào: ra vào, vào bài
 • Dào: dồi dào, dạt dào
 • Vỗ: vỗ tay, vỗ về
 • Dỗ: dỗ dành, dạy dỗ

c. Tìm những từ ngữ:

 • chiêm: chiêm bao, chiêm ngưỡng, chiêm nghiệm, chiêm chiếp….
 • chim: chim chóc, chim sẻ, chim chào mào, chim bồ câu, chim trời….
 • liêm: liêm chính, liêm khiết….
 • lim: lim dim,….
 • diếp: diếp cá, diêm diếp…
 • díp: dao díp, díp mắt…
 • kiếp: số kiếp, kiếp người
 • kíp: kíp nổ, cần kíp

Câu 3: Tìm những tiếng thích hợp với mỗi ô trống để hoàn chỉnh mẩu chuyện vui dưới đây. Biết rằng:

(1). chứa tiếng bắt đầu bằng r hoặc gi.(2). chứa tiếng bắt đầu bằng v hoặc d.

Thầy quên mặt nhà con rồi hay sao?

Có anh thợ vẽ truyền thần làm không đủ ăn. Bạn bè đến thăm, anh than thở thì họ bảo:- Cậu hãy (2) ngay một bức chân dung hai vợ chồng cậu (1) lồng khung kính mà treo. Thiên hạ thấy cậu khéo tay sẽ xô nhau tới, lo gì không khấm khá!Nghe lời bạn, anh bảo vợ ngồi cho anh truyền thần, (1) lại tự họa chính mình ngồi cạnh. (2) xong, anh ngắm đi ngắm lại, lấy làm đắc ý lắm.Một hôm, bố vợ tới chơi, thấy bức họa, hỏi:- Anh vẽ hình chị nào treo đó?Anh tả trả lời:- Chết thật, thầy quên mặt nhà con rồi hay sao?Ông bố vợ nói tiếp:- Thì ra là vợ anh. Thế nó ngồi cạnh người nào mà tướng mạo kì dị vậy?

Trả lời:

Thầy quên mặt nhà con rồi hay sao?

Có anh thợ vẽ truyền thần làm không đủ ăn. Bạn bè đến thăm, anh than thở thì họ bảo:- Cậu hãy vẽ ngay một bức chân dung hai vợ chồng cậu rồi lồng khung kính mà treo. Thiên hạ thấy cậu khéo tay sẽ xô nhau tới, lo gì không khấm khá!Nghe lời bạn, anh bảo vợ ngồi cho anh truyền thần, rồi lại tự họa chính mình ngồi cạnh. Vẽ xong, anh ngắm đi ngắm lại, lấy làm đắc ý lắm.Một hôm, bố vợ tới chơi, thấy bức họa, hỏi:- Anh vẽ hình chị nào treo đó?Anh tả trả lời:- Chết thật, thầy quên mặt nhà con rồi hay sao?Ông bố vợ nói tiếp:- Thì ra là vợ anh. Thế nó ngồi cạnh người nào mà tướng mạo kì dị vậy?

Theo TIẾNG CƯỜI DÂN GIAN VIỆT NAM 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page