Game

DTCL Mùa 7: Hướng dẫn Top đội hình Hóa Hình Nidalee Reroll mạnh nhất bản 12.11 Rank Kim Cương

Nội Dung Bài DTCL Mùa 7: Hướng dẫn Top đội hình Hóa Hình Nidalee Reroll mạnh nhất bản 12.11 Rank Kim Cương

DTCL Mùa 7: Hướng dẫn Top đội hình Hóa Hình Nidalee Reroll mạnh nhất bản 12.11 Rank Kim Cương

Là đội hình mạnh từ đầu trận và lấy lợi thế ngay từ sớm, hãy cùng điểm qua Hướng dẫn đội hình Hóa Hình với Nidalee Reroll mạnh nhất rank Kim Cương của DTCL Mùa 7 meta 12.11 ngay tại đây nhé.
Đội hình Hóa Hình Nidalee Reroll kèm Elise
Đội hình chính:
Nidalee Reroll
Elise
Gnar
Swain
Neeko
Shyvana
Soraka
Tổng buff: 6 Hóa Hình, 3 Ngọc Long, 3 Cuồng Long

Trang bị khuyến cáo:
Nidalee: Đao Tử Thần, Cuồng Đao, Áo choàng thủy ngân
Elise: Huyết Kiếm, Trượng Thiên Thần
Shyvana: Giáp Warmog, đồ Tank
Neeko: Dây chuyền chuộc tội
Soraka: Đồ mana
Đội hình Hóa Hình Nidalee Reroll kèm Elise
Đội hình chính:
Nidalee Reroll
Elise
Gnar
Swain
Neeko
Shyvana
Soraka
Tổng buff: 6 Hóa Hình, 3 Ngọc Long, 3 Cuồng Long

Trang bị khuyến cáo:
Nidalee: Đao Tử Thần, Cuồng Đao, Áo choàng thủy ngân
Shyvana: Giáp Warmog, Huyết Kiếm
Neeko: Dây chuyền chuộc tội, Giáp Warmog
Soraka: Đồ mana
Đội hình Hóa Hình Nidalee Reroll kèm Elise
Đội hình chính:
Nidalee Reroll
Elise
Gnar
Swain
Neeko
Shyvana
Ashe
Tổng buff: 6 Hóa Hình, 3 Ngọc, 3 Cuồng Long

Trang bị khuyến cáo:
Nidalee: Đao Tử Thần, Cuồng Đao, Áo choàng thủy ngân/Cuồng Cung
Shyvana: Giáp Warmog, Quỷ Thư, Huyết Kiếm
Neeko: Dây chuyền chuộc tội, Giáp Warmog
 

#DTCL #Mùa #Hướng #dẫn #Top #đội #hình #Hóa #Hình #Nidalee #Reroll #mạnh #nhất #bản #Rank #Kim #Cương

Là đội hình mạnh từ đầu trận và lấy lợi thế ngay từ sớm, hãy cùng điểm qua Hướng dẫn đội hình Hóa Hình với Nidalee Reroll mạnh nhất rank Kim Cương của DTCL Mùa 7 meta 12.11 ngay tại đây nhé.

Đội hình Hóa Hình Nidalee Reroll kèm Elise

Đội hình chính:

 • Nidalee Reroll
 • Elise
 • Gnar
 • Swain
 • Neeko
 • Shyvana
 • Soraka

Tổng buff: 6 Hóa Hình, 3 Ngọc Long, 3 Cuồng Long

Trang bị khuyến cáo:

 • Nidalee: Đao Tử Thần, Cuồng Đao, Áo choàng thủy ngân
 • Elise: Huyết Kiếm, Trượng Thiên Thần
 • Shyvana: Giáp Warmog, đồ Tank
 • Neeko: Dây chuyền chuộc tội
 • Soraka: Đồ mana

Đội hình Hóa Hình Nidalee Reroll kèm Elise

Đội hình chính:

 • Nidalee Reroll
 • Elise
 • Gnar
 • Swain
 • Neeko
 • Shyvana
 • Soraka

Tổng buff: 6 Hóa Hình, 3 Ngọc Long, 3 Cuồng Long

DTCL Mùa 7: Hướng dẫn Top đội hình Hóa Hình Nidalee Reroll mạnh nhất bản 12.11 Rank Kim Cương 2

Trang bị khuyến cáo:

 • Nidalee: Đao Tử Thần, Cuồng Đao, Áo choàng thủy ngân
 • Shyvana: Giáp Warmog, Huyết Kiếm
 • Neeko: Dây chuyền chuộc tội, Giáp Warmog
 • Soraka: Đồ mana

Đội hình Hóa Hình Nidalee Reroll kèm Elise

Đội hình chính:

 • Nidalee Reroll
 • Elise
 • Gnar
 • Swain
 • Neeko
 • Shyvana
 • Ashe

Tổng buff: 6 Hóa Hình, 3 Ngọc, 3 Cuồng Long

DTCL Mùa 7: Hướng dẫn Top đội hình Hóa Hình Nidalee Reroll mạnh nhất bản 12.11 Rank Kim Cương 3

Trang bị khuyến cáo:

 • Nidalee: Đao Tử Thần, Cuồng Đao, Áo choàng thủy ngân/Cuồng Cung
 • Shyvana: Giáp Warmog, Quỷ Thư, Huyết Kiếm
 • Neeko: Dây chuyền chuộc tội, Giáp Warmog

 

Xem thêm thông tin DTCL Mùa 7: Hướng dẫn Top đội hình Hóa Hình Nidalee Reroll mạnh nhất bản 12.11 Rank Kim Cương

DTCL Mùa 7: Hướng dẫn Top đội hình Hóa Hình Nidalee Reroll mạnh nhất bản 12.11 Rank Kim Cương

Là đội hình mạnh từ đầu trận và lấy lợi thế ngay từ sớm, hãy cùng điểm qua Hướng dẫn đội hình Hóa Hình với Nidalee Reroll mạnh nhất rank Kim Cương của DTCL Mùa 7 meta 12.11 ngay tại đây nhé.
Đội hình Hóa Hình Nidalee Reroll kèm Elise
Đội hình chính:
Nidalee Reroll
Elise
Gnar
Swain
Neeko
Shyvana
Soraka
Tổng buff: 6 Hóa Hình, 3 Ngọc Long, 3 Cuồng Long

Trang bị khuyến cáo:
Nidalee: Đao Tử Thần, Cuồng Đao, Áo choàng thủy ngân
Elise: Huyết Kiếm, Trượng Thiên Thần
Shyvana: Giáp Warmog, đồ Tank
Neeko: Dây chuyền chuộc tội
Soraka: Đồ mana
Đội hình Hóa Hình Nidalee Reroll kèm Elise
Đội hình chính:
Nidalee Reroll
Elise
Gnar
Swain
Neeko
Shyvana
Soraka
Tổng buff: 6 Hóa Hình, 3 Ngọc Long, 3 Cuồng Long

Trang bị khuyến cáo:
Nidalee: Đao Tử Thần, Cuồng Đao, Áo choàng thủy ngân
Shyvana: Giáp Warmog, Huyết Kiếm
Neeko: Dây chuyền chuộc tội, Giáp Warmog
Soraka: Đồ mana
Đội hình Hóa Hình Nidalee Reroll kèm Elise
Đội hình chính:
Nidalee Reroll
Elise
Gnar
Swain
Neeko
Shyvana
Ashe
Tổng buff: 6 Hóa Hình, 3 Ngọc, 3 Cuồng Long

Trang bị khuyến cáo:
Nidalee: Đao Tử Thần, Cuồng Đao, Áo choàng thủy ngân/Cuồng Cung
Shyvana: Giáp Warmog, Quỷ Thư, Huyết Kiếm
Neeko: Dây chuyền chuộc tội, Giáp Warmog
 

#DTCL #Mùa #Hướng #dẫn #Top #đội #hình #Hóa #Hình #Nidalee #Reroll #mạnh #nhất #bản #Rank #Kim #Cương

 • Tổng hợp: Au Idol
 • #DTCL #Mùa #Hướng #dẫn #Top #đội #hình #Hóa #Hình #Nidalee #Reroll #mạnh #nhất #bản #Rank #Kim #Cương

Au Idol

Web Au Idol Cổng thông tin game hàng đầu Việt Nam luôn cập nhập những thông tin về game online , offline. Với đội ngũ quản trị chuyên nghiệp hy vọng sẽ đem lại cho quý vị những bài viết về game hay nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button