Giáo Dục

Đề thi học sinh giỏi tỉnh môn Toán 11 năm 2020 cụm Gia Bình – Lương Tài, Bắc Ninh

Big Data VN mời các em thử sức mình với bộ đề thi học sinh giỏi tỉnh môn Toán 11 năm 2020 cụm Gia Bình – Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh vừa được các bạn học sinh tại 2 huyện thực hiện, qua bộ đề này, các em sẽ kiểm tra được kiến thức của mình tới đâu.

Đề thi học sinh giỏi tỉnh môn Toán 11 năm 2020 cụm Gia Bình – Lương Tài, Bắc Ninh

Câu 5.
1. Cho $n in x$. Chứng minh rằng: $1(c^1_n)^2 + 2(C^2_n)^2 + 3(C^3_n)^2 + … + n(C^n_n)^2 = nC^n_{2n-1}$
2. Cho các số thực x, y thỏa mãn $x^2 – y^2 = 4$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $P = 3x^4 +  2xy^3 – 12x^2 + 4xy$

Trên đây là Đề thi học sinh giỏi tỉnh môn Toán 11 năm 2020 cụm Gia Bình – Lương Tài, Bắc Ninh, đáp án sẽ được Big Data VN cập nhật trong thời gian sớm nhất. các em thử sức mình với Đề thi học sinh giỏi tỉnh môn Toán 11 năm 2020 sở GD&ĐT Bình Định ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page