[Tin tức] Công bố lộ trình Alpha Test

AU iDol - Công bố lộ trình Alpha Test

AU iDol vui mừng công bố đến toàn thể các Dancer giai đoạn Alpha Test sẽ bắt đầu vào 10h00 ngày 24/12 và kết thúc vào 10h00 ngày 29/12.

Lộ trình ra mắt Alpha Test:

14/12: Ra mắt Landing

16/12: Event nhận Code trong Group

- 22/12: Public Link Tải Game

- 24/12: Chính thức ra mắt Alpha Test

- 31/12: Công Bố Ngày Ra Mắt

Game