Giáo Dục

Bài soạn siêu ngắn: Xin lập khoa luật – Ngữ văn lớp 11


Bài soạn siêu ngắn: Xin lập khoa luật – trang 71 sgk ngữ văn lớp 11 tập 1. Tất cả các câu hỏi trong bài học đều được soạn ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn đầy đủ ý.

Câu trả lời:

Câu 1: Theo Nguyễn Trường Tộ, luật bao gồm những lĩnh vực nào? Ông đã giới thiệu việc thực hành luật pháp ở các nước phương Tây ra sao?

Trả lời:

Luật bao gồm: Kỉ cương, uy quyền, chính lệnh, tam cương ngũ thường…

Việc thực hành luật pháp ở các nước phương Tây: công bằng, nghiêm minh: “phàm những ai đã … giáng chức họ được một bậc…”

Câu 2: Tác giả chủ trương vua, quan và dân phải có thái độ như thế nào trước pháp luật? Vì sao ông lại chủ trương như vậy?

Trả lời:

Tác giả khẳng định: Dù quan hay dân đều phải học luật nước vì luật cai trị xã hội, đất nước và nhân dân, đề cao dân chủ.  

Ông chủ trương như vậy vì luật bao trùm tất cả. Nếu đất nước không có các bộ luật thì làm sao giữ được kỉ cương phép nước.

Câu 3: Theo Nguyễn Trường Tộ, nho học truyền thống có tôn trọng pháp luật không?

Trả lời:

Theo tác giả, Nho học không có truyền thống tồn trọng luật pháp. Bởi: “Biết rằng đạo làm người …sửa được lỗi lầm?”. Hơn thế, “từ xưa đến nay các vua chúa … thể trị dân được”.

Câu 4: Tác giả quan niệm như thế nào về mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật?

Trả lời:

Theo ông, luật pháp và đạo đức gắn bó chặt chẽ với nhau. Luật còn là đạo đức, đạo làm người “trái luật là có tội, giữ đúng luật là đạo đức” và có “có đạo đức nào lớn hơn chí công vô tư”.

Câu 5: Việc nhắc đế Khổng Tử và các khái niệm đạo đức, văn chương có tác dụng gì đối với nghệ thuật biện luận trong đoạn trích?

Trả lời:

Tác dụng: tăng tính thuyết phục với nhà vua.

“Thử xem có những nhà nho…người quê mùa chất phác.” => nguyên nhân vì họ không được học luật =>Vì vậy mới cần có luật.

Nghệ thuật: Lập luận chặt chẽ, dẫn chứng xác thực, lời lẽ mêm dẻo, có sức thuyết phục.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page