Giáo Dục

Bài soạn siêu ngắn: Từ hán việt – Ngữ văn lớp 7


Bài soạn siêu ngắn: Từ Hán Việt – sgk ngữ văn lớp 7 tập 1. Tất cả các câu hỏi trong bài học đều được soạn ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn đầy đủ ý.

Câu trả lời:

[Luyện tập] Câu 1: Phân biệt nghĩa của các yếu tố Hán Việt đồng âm trong các từ sau: (1) hoa1: hoa quả, hương hoa (2) hoa2: hoa mĩ, hoa lệ (3) phi1: phi công, phi đội (4) phi2: phi pháp, phi nghĩa…

Trả lời: 

(1) hoa1: sự vật, cơ quan sinh sản hữu tính

(2) hoa2: phồn hoa, bóng bẩy

(3) phi1: bay

(4) phi2: Trái lẽ phải, pháp luật

(5) phi3: vợ thứ của vua

(6) tham1: ham muốn

(7) tham2: dự vào

(8) gia1: nhà

(9) gia2: thêm vào

[Luyện tập] Câu 2: Tìm những từ ghép Hán Việt có chứa yếu tố Hán Việt quốc, sơn, cư, bại?

Trả lời:

  • Quốc: đế quốc, quốc vượng, quốc kì…
  • Sơn: sơn hà, giang sơn, sơn cước, hồng sơn ….
  • Cư: cư trú, an cư, di cư, định cư…..
  • Bại: thất bại, đại bại, bại vong, thảm bại…..

[ Luyện tập] Câu 3: Xếp các từ ghép hữu ích, thi nhân, đại thắng, phát thanh, bảo mật, tân binh, hậu đãi, phòng hỏa vào nhóm thích hợp: a.Từ có yếu tố chính đứng trước, yếu tố phụ đứng sau…

Trả lời:

  • a.  hữu ích, phát thanh ,phòng hoả ,bảo mật
  • b. thi nhân ,đại thắng,tân binh, hậu đãi ,

[ Luyện tập] Câu 4: Tìm 5 từ ghép Hán Việt có yếu tố phụ đứng trước, yếu tố chính đứng sau; 5 từ ghép Hán Việt có yếu tố chính đứng trước, yếu tố phụ đứng sau.

Trả lời:

  • 5 từ ghép có yếu tố phụ đứng trước, yếu tố chính đứng sau: thi sĩ, mĩ nhân, lạc quan, bộ binh, đại thắng.
  • 5 từ ghép Hán Việt có yếu tố chính đứng trước, yếu tố phụ đứng sau: hữu thanh, phát tài, đại diện, ái quần, nhập tâm. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page