Giáo Dục

Bài soạn siêu ngắn: Các phương châm hội thoại – Ngữ văn lớp 9


Bài soạn siêu ngắn: Các phương châm hội thoại – trang 8 sgk ngữ văn lớp 9 tập 1. Tất cả các câu hỏi trong bài học đều được soạn ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn đầy đủ ý.

Câu trả lời:

[Luyện tập] Câu 1: Vận dụng phương châm về lượng để phân tích lỗi trong những câu sau: Trâu là loài gia súc nuôi ở nhà…

Trả lời:

a. Thừa cụm từ “nuôi ở nhà” vì gia súc đã là thú nuôi ở nhà rồi.

b. Thừa cụm từ “có hai cánh” vì mọi loại chim đều có hai cánh.

[Luyện tập] Câu 2: Chọn những từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống các câu sau: (SGK)

Trả lời:

a. Nói có sách, mách có chứng

b. Nói dối

c. Nói mò

d. Nói nhăng nói cuội

e. Nói trạng

[Luyện tập] Câu 3: Đọc truyện cười sau và cho biết phương châm hội thoại nào đã không được tuân thủ: (Truyện cười: SGK)

Trả lời:

“Rồi có nuôi được không”? => Người nói đã không tuân thủ phương châm về lượng.

[Luyện tập] Câu 4: Vận dụng những phương châm hội thoại đã học để giải thích vì sao người nói đôi khi phải dùng những cách diễn đạt như…

Trả lời:

  • Mục đích: đảm bảo tuân thủ phương châm về chất => báo cho người nghe biết là tính chính xác của thông tin.
  • Mục đích: đảm bảo phương châm về lượng, => báo cho người nghe biết đó là chủ ý người nói.

[Luyện tập] Câu 5: Giải thích nghĩa của các thành ngữ sau và cho biết những thành ngữ này có liên quan đến phương châm hội thoại nào…

Trả lời:

  • Ăn đơm nói đặt: vu khống ai đó
  • Ăn ốc nói mò: lời nói nửa vời, không có căn cứ.
  • Ăn không nói có: vu khống, bịa đặt . 
  • Cãi chày cãi cối: cố cãi, không chịu thừa nhận sai.
  • Khua môi múa mép: nói năng ba hoa, khoác lác.
  • Nói dơi nói chuột: nói lăng nhăng, linh tinh. 
  • Hứa hươu hứa vượn: hứa để được lòng rồi không thực hiện lời hứa.

=> Tất cả những thành ngữ trên không tuân thủ phương châm về chất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page