Giáo Dục

10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 – 2022

Nội Dung Bài 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 – 2022

10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 – 2022

Bộ đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 – 2022 gồm 10 đề thi, giúp các em học sinh lớp 6 luyện giải đề thật nhuần nhuyễn. Qua đó, sẽ nắm được cấu trúc đề thi, những dạng câu hỏi thường gặp trong đề thi học kì 2.
Năm học 2021 – 2022, lớp 6 chia thành 3 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều và Chân trời sáng tạo, các em có thể tham khảo thêm đề thi sách mới để ôn thi học kì 2 hiệu quả. Chi tiết mời các em cùng tải miễn phí:
Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 1
Bài 1: Thực hiện phép tính: (3 đ)
a)
b)
c)
Bài 2: Tìm x, biết: (3 đ)
a)
b)
c)
Bài 3: (2 đ) Một quyển sách dày 36 trang. Ngày đầu An đọc được 4/9 số trang sách. Ngày thứ hai An đọc tiếp 50% số trang sách còn lại. Hỏi An còn bao nhiêu trang sách chưa đọc?
Bài 4: Cho 2 tia OB và OC cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA. Biết góc AOB = 60o và góc AOC = 120o.
a) Tia OB có nằm giữa 2 tia OA và OC không? Vì sao? (0,5đ)
b) Tia OB có phải là tia phân giác của góc AOC không? Vì sao? (1đ)
c) Vẽ OD là tia đối của tia OA và OE là tia phân giác của góc DOC.Tính (0,5đ)
Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 2
Bài 1: Thực hiện phép tính: (3đ)
a)
b)
c)
Bài 2: Tìm x, biết: (3đ)
a)
b)
Bài 3: Tính hợp lý tổng sau: (1đ)

Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia At, vẽ góc tAx = 75o và tAy = 150o (3đ)
a) Trong 3 tia Ax, Ay, At tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
b) Tính góc xAy?
c) Tia Ax có phải là tia phân giác của góc tAy? Vì sao?
Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 3
Bài 1: (1đ) Tìm tỉ số phần trăm của hai số sau:
a) và
b) 12,5 và 2,5
Bài 2: (3 đ) Thực hiện phép tính:
a)
b)
c)
Bài 3: (3 đ) Tìm x, biết:
a)
b)
c)
Bài 4: (1đ) 75% một mảnh vài dài 45m. Người ta cắt đi mảnh vải. Hỏi còn lại bao nhiêu mét vải?
Bài 5: (2đ) Vẽ hai góc kề bù và sao cho
a) Tính b) Vẽ Ot là tia phân giác của , Oy có là tia phân giác của không? Vì sao?
Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 4
Bài 1: Tính: (3đ)
a)
b)
c)
Bài 2: Tìm x, biết: (2đ)
a)
b)
Bài 3: Cuối HK II lớp 6B có 35 học sinh gồm 3 loại: Giỏi, Khá và Trung bình. Trong đó số học sinh Giỏi bằng 40% số học sinh cả lớp. Số học sinh Khá bằng số học sinh Giỏi. Tính số học sinh Trung bình của lớp 6B? (2đ)
Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ tia OC và OD sao cho và (3đ)
a) Trong 3 tia Ox, OC, OD tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? Vì sao?b) Tính c) Tia OC có phải là tia phân giác của không? Vì sao?
Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 5
Bài 1: Quy đồng mẫu số rồi sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần (1,5đ):

Bài 2: Tìm a, b biết (1đ):

Bài 3: Tính (1đ):

Bài 4: Tìm x (1,5 đ)
a)
b)
Bài 5: Tính hợp lí (1đ):

Bài 6: Mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 30m, biết chiều dài bằng chiều rộng (2đ)
a) Tính chiều dài của mảnh vườnb) Biết 60% diện tích vườn là trồng hoa màu, còn lại là đào ao thả cá. Tính diện tích ao.
Bài 7: Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy đi qua điểm O, vẽ 2 tia Oa, Ob sao cho và
a) Tính ? (1đ)b) Chứng tỏ: Oa là tia phân giác của (1đ)
Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 6
Bài 1: (1đ) Rút gọn phân số:
a)
b)
Bài 2: (3đ) Tìm x, biết:
a)
b)
c)
d)
Bài 3: (1,5đ) Tính hợp lí:

Bài 4: (2đ) Tính giá trị biểu thức:
a)
b)
Bài 5: (1,5đ) Lan đọc một quyển sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất đọc số trang. Ngày thứ hai đọc 60% số trang còn lại. Ngày thứ ba đọc nốt 90 trang cuối cùng. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang?
Bài 6: (0,5đ) Cho hai góc kề bù và . Biết . Tính số đo .
Bài 7: (1,5đ) Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA. Xác định hai tia OB và OC sao cho ,
a) Trong 3 tia OA, OB, OC tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?b) Tính c) Gọi OM là tia phân giác của góc . Tính số đo của .
……………………………………………………………….
Nhấn Tải về để tải toàn bộ 10 đề thi môn Toán lớp 6.

#đề #thi #thử #học #kì #môn #Toán #lớp #năm

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021-2022 gồm 10 đề thi giúp các em học sinh lớp 6 luyện tập thành thạo các dạng bài tập. Điều này sẽ giúp bạn hiểu được các dạng câu hỏi thường gặp trong các đề thi học kì 2 và cấu trúc của chúng như thế nào.

Năm học 2021-2022, lớp 6 được chia thành ba cuốn sách Nối kiến ​​thức để đời, Cánh diều và Chân trời sáng tạo, các em có thể tham khảo đề thi mới của bộ sách để ôn tập hiệu quả cho bài thi học kì 2. Thông tin chi tiết mời các bạn tải về miễn phí.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 – Câu 1

Bài 1: Tính: (3 điểm)

Tất cả các) phân số {2} {3} -frac {5} {7}.  Fram {14} {25}

mưa) -frac {2} {5} .frac {5} {8} + frac {5} {8} .frac {3} {5}

Hạt giống)25% -1 frac {1} {2} + 0,5 frac {12} {5}

Bài 2: Tìm x, lưu ý: (3 điểm)

Tất cả các) x + frac {1} {2} = frac {3} {4}

mưa) frac {4} {5} .x = frac {4} {7}

Hạt giống) 8x = 7,8x +25

Bài 3: (2 điểm) Sách dày 36 trang. Vào ngày đầu tiên, Ann đã đọc 4/9 cuốn sách. Vào ngày thứ hai, Ann tiếp tục đọc 50% số trang còn lại. Có bao nhiêu trang của một cuốn sách không được đọc?

Bài 4: Sao cho tia OB và tia OC nằm trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA. Biết góc AOB = 60hoặc Góc AOC = 120hoặc.

a) Tia OB có nằm giữa tia OA và tia OC không? tại vì? (0,5đ)

b) Bán kính OB có phải là tia phân giác của góc AOC không? tại vì? (1ngày)

c) Vẽ OD là bán kính đối diện của bán kính OA và OE là tia phân giác của góc DOC. Tính toán (0,5đ)

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 – Câu 2

chương trình nghị sự 1: Thực hiện phép tính: (3 điểm)

Tất cả các) Phân đoạn {7.9 - 14} {3 - 17}

mưa) 0,25.2frac {1} {3} .30.0.5.frac {8} {45}

Hạt giống) frac {9} {25} .frac {5} {8} + frac {9} {23} .frac {3} {8} - frac {9} {23}

Bài 2: Tìm x, lưu ý: (3 điểm)

Tất cả các) tailcoat {1} {2} -left (tailcoat {2} {3} cdot x-tailcoat {1} {3} right) = tailcoat {2} {3}

mưa) Phân mảnh {3} {x + 5} = 15%

Bài 3: Tính hợp lý của: (1 điểm)

A = frac {1} {1.2} + frac {1} {2.3} + frac {1} {3.4} + ldots + frac {1} {49.50}

Bài 4: Vẽ góc tAx = 75 trong cùng một nửa mặt phẳng có cạnh chứa bán kính At.hoặc tay = 150hoặc (3đ)

A) Tia Ax, Ay, At là tia nào trong hai tia còn lại? tại vì?

b) Tính góc xAy?

c) Bán kính Ax có phải là tia phân giác của góc tAy không? tại vì?

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 – 3

Bài 1: (1pt) Tìm tỉ số phần trăm của hai số sau.

Tất cả các) 1 khung hình {5} {8}3 khung {1} {4}

b) 12,5 và 2,5

Bài 2: (3 điểm) Thực hiện phép tính.

Tất cả các) Left (4frac {1} {9} + 3frac {1} {4} Right) cdot2frac {1} {4} + 2frac {3} {4}

mưa) 1 + trái (áo đuôi tôm {9} {10} -frac {4} {5} phải): 3frac {1} {6}

Hạt giống) (-7+ | 13 |) - (13- | -7 | -25) - (25+ | -10 | -9)

Bài 3: (3 điểm) Tìm x, biết:

Tất cả các) 2x + frac {1} {4} = frac {3} {2}

mưa) (x-5) -frac {1} {3} = frac {2} {5}

Hạt giống) (4,5-2x): frac {3} {4} = 1frac {1} {3}

Bài 4: (1pt) 75% mảnh có chiều dài 45m. người ta cắt Phân mảnh {3} {5} ảnh hưởng. Còn lại bao nhiêu mét?

Bài 5: (2pt) Vẽ hai góc phụ nhau. x mũ {O} yy hat {O} z làm x mũ {O} y = 60 ^ {won}

a) tính toán y hat {O} z
b) Vẽ Ot là tia phân giác của. y hat {O} zOy là tia phân giác của. x mũ {O} t Không? tại vì?

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 – 4

Bài 1: Tính: (3 điểm)

Tất cả các) frac {-5} {18} + frac {5} {9} -frac {11} {36}

mưa) frac {-39} {44}: 1 frac {2} {11}

Hạt giống) frac {-7} {11} cdotfrac {11} {19} + frac {-7} {11} cdotfrac {8} {19} + frac {-4} {11}

Bài 2: tìm x, biết: (2pts)

Tất cả các) x + frac {2} {5} = - frac {11} {15}

mưa) Left (x-frac {7} {18} Right) cdotfrac {18} {29} = - frac {12} {29}

Bài 3: Cuối học kì 2, lớp 6B có ​​35 học sinh đạt 3 loại Giỏi, Trung bình và Trung bình. Ở đây, số học sinh giỏi chiếm 40% tổng số học sinh của lớp. số lượng học sinh gần như bằng nhau Gian lận {9} {7}Số học sinh năng khiếu. Muốn tính số học sinh trung bình của lớp 6B ta làm thế nào? (2ngày)

Bài 4: Vẽ các tia OC và OD như sau, còn các góc là đường thẳng chứa tia Ox. x mũ {O} C = 63 ^ {0}x mũ {O} D = 126 ^ {won} (3đ)

a) Tia Ox, OC, OD là tia nào trong hai tia còn lại? tại vì?
b) tính toán Trò chuyện {O} D
c) Bán kính OC là tia phân giác của. Trò chuyện {O} D Không? tại vì?

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 – 5

Bài 1: Giảm mẫu số và sắp xếp phân số tiếp theo theo thứ tự tăng dần (1,5 điểm).

frac {3} {- 8}; frac {-7} {12}; frac {2} {3}; frac {5} {6}

Bài 2: tìm, b biết (1pt):

frac {a} {27} = frac {-5} {9} = frac {-45} {b}

Bài 3: Phép tính (1 điểm):

75% + 1,1: left (tailcoat {2} {5} -1 tailcoat {1} {2} right) -left (tailcoat {1} {3} right) ^ {2}

Bài 4: Tìm x (1,5đ)

Tất cả các) 1,5 + 1 frac {1} {4} x = frac {2} {3}

mưa) Left (2,7x-1frac {1} {2} xright): frac {2} {7} = frac {-21} {4}

Bài 5: Hợp lý (1 điểm):

frac {12} {19} cdotfrac {7} {15} cdotfrac {-13} {17} cdotfrac {19} {12} cdotfrac {17} {13}

Bài 6: Chiều rộng của khu vườn hình chữ nhật là 30 m, Fram {2} {3} Chiều dài bằng chiều rộng (2pts)

a) Tính chiều dài khu vườn.
b) 60% diện tích vườn để trồng trọt, phần còn lại để đào ao, thả cá. Tính diện tích của cái ao.

Bài 7: Nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy đi qua điểm O ta vẽ hai tia Oa, Ob như sau. mũ {O} x = 150 ^ {khoanh}b mũ {O} y = 60 ^ {khoanh}

a) tính toán mũ {O} y? (1ngày)
b) Dấu: Oa là tia phân giác của. y hat {O} b (1ngày)

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6-6

Bài 1: (1pt) đơn giản hóa phân số:

Tất cả các) frac {2. (- 13) .9 .10} {(- 3) cdot 4 cdot (-5) cdot 26}

mưa) phân số {15,8 + 15,4} {12,3}

Bài 2: (3pt) tìm x, bạn biết:

Tất cả các) 3 khung {1} {3} x + 16 khung {3} {4} = - 13,25

mưa) frac {x} {3} -frac {10} {21} = frac {-1} {7}

Hạt giống) x-25% x = phân số {1} {2}

d) frac {-5} {6} + frac {8} {3} + frac {-29} {6} le xlefrac {-1} {2} + 2 + frac {5} {2}

Bài 3: (1,5 điểm) Hợp lý:

A = left (tailcoat {-4} {5} + tailcoat {4} {3} right) + left (tailcoat {-5} {4} + tailcoat {14} {5} right) -frac {7} {3 }tứ giác

B = frac {8} {3} cdotfrac {2} {5} cdotfrac {3} {8} cdot10cdotfrac {19} {92} quad

C = frac {-5} {7} cdotfrac {2} {11} + frac {-5} {7} cdotfrac {9} {14} + 1frac {5} {7}

Bài 4: (2pt) Đánh giá giá trị của một biểu thức.

Tất cả các) (-3,2) cdotfrac {-15} {64} + left (0,8-2frac {4} {15} right): 1frac {23} {24}

mưa) 1frac {13} {15} 3cdot (0,5) ^ 2cdot3 + left (tailcoat {8} {15} -1frac {19} {60} right): 1frac {23} {24}

Bài 5: (1,5đ) Ran đọc một cuốn sách trong 3 ngày. ngày đầu tiên đọc Phân mảnh {1} {4} số trang. Ngày thứ hai đọc 60% số trang còn lại. Vào ngày thứ ba, hãy đọc 90 trang cuối cùng. Sách dày bao nhiêu trang?

Bài 6: (0,5đ) đối với hai góc phụ nhau x mũ {O} yy hat {O} t. Biết rôi x mũ {O} y = 150 ^ {won}. Tính toán số đo y hat {O} t.

Bài 7: (1,5đ) cùng phía chứa tia OA. Xác định hai tia OB và OC: Mũ {O} B = 120 ^ {khoanh}, Mũ {O} C = 105 ^ {khoanh}

a) Tia nào trong ba tia OA, OB, OC nằm trong hai tia còn lại? tại vì?
b) tính toán Mũ B {O} SAU
c) Gọi OM là tia phân giác của góc. Mũ B {O} SAU. Tính số đo của mã mũ {O}.

………………………………………………………………………………………

nhấn Tải xuống Để tải toàn bộ 10 đề kiểm tra toán lớp 6

Xem thêm thông tin 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 – 2022

10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 – 2022

Bộ đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 – 2022 gồm 10 đề thi, giúp các em học sinh lớp 6 luyện giải đề thật nhuần nhuyễn. Qua đó, sẽ nắm được cấu trúc đề thi, những dạng câu hỏi thường gặp trong đề thi học kì 2.
Năm học 2021 – 2022, lớp 6 chia thành 3 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều và Chân trời sáng tạo, các em có thể tham khảo thêm đề thi sách mới để ôn thi học kì 2 hiệu quả. Chi tiết mời các em cùng tải miễn phí:
Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 1
Bài 1: Thực hiện phép tính: (3 đ)
a)
b)
c)
Bài 2: Tìm x, biết: (3 đ)
a)
b)
c)
Bài 3: (2 đ) Một quyển sách dày 36 trang. Ngày đầu An đọc được 4/9 số trang sách. Ngày thứ hai An đọc tiếp 50% số trang sách còn lại. Hỏi An còn bao nhiêu trang sách chưa đọc?
Bài 4: Cho 2 tia OB và OC cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA. Biết góc AOB = 60o và góc AOC = 120o.
a) Tia OB có nằm giữa 2 tia OA và OC không? Vì sao? (0,5đ)
b) Tia OB có phải là tia phân giác của góc AOC không? Vì sao? (1đ)
c) Vẽ OD là tia đối của tia OA và OE là tia phân giác của góc DOC.Tính (0,5đ)
Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 2
Bài 1: Thực hiện phép tính: (3đ)
a)
b)
c)
Bài 2: Tìm x, biết: (3đ)
a)
b)
Bài 3: Tính hợp lý tổng sau: (1đ)

Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia At, vẽ góc tAx = 75o và tAy = 150o (3đ)
a) Trong 3 tia Ax, Ay, At tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
b) Tính góc xAy?
c) Tia Ax có phải là tia phân giác của góc tAy? Vì sao?
Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 3
Bài 1: (1đ) Tìm tỉ số phần trăm của hai số sau:
a) và
b) 12,5 và 2,5
Bài 2: (3 đ) Thực hiện phép tính:
a)
b)
c)
Bài 3: (3 đ) Tìm x, biết:
a)
b)
c)
Bài 4: (1đ) 75% một mảnh vài dài 45m. Người ta cắt đi mảnh vải. Hỏi còn lại bao nhiêu mét vải?
Bài 5: (2đ) Vẽ hai góc kề bù và sao cho
a) Tính b) Vẽ Ot là tia phân giác của , Oy có là tia phân giác của không? Vì sao?
Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 4
Bài 1: Tính: (3đ)
a)
b)
c)
Bài 2: Tìm x, biết: (2đ)
a)
b)
Bài 3: Cuối HK II lớp 6B có 35 học sinh gồm 3 loại: Giỏi, Khá và Trung bình. Trong đó số học sinh Giỏi bằng 40% số học sinh cả lớp. Số học sinh Khá bằng số học sinh Giỏi. Tính số học sinh Trung bình của lớp 6B? (2đ)
Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ tia OC và OD sao cho và (3đ)
a) Trong 3 tia Ox, OC, OD tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? Vì sao?b) Tính c) Tia OC có phải là tia phân giác của không? Vì sao?
Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 5
Bài 1: Quy đồng mẫu số rồi sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần (1,5đ):

Bài 2: Tìm a, b biết (1đ):

Bài 3: Tính (1đ):

Bài 4: Tìm x (1,5 đ)
a)
b)
Bài 5: Tính hợp lí (1đ):

Bài 6: Mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 30m, biết chiều dài bằng chiều rộng (2đ)
a) Tính chiều dài của mảnh vườnb) Biết 60% diện tích vườn là trồng hoa màu, còn lại là đào ao thả cá. Tính diện tích ao.
Bài 7: Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy đi qua điểm O, vẽ 2 tia Oa, Ob sao cho và
a) Tính ? (1đ)b) Chứng tỏ: Oa là tia phân giác của (1đ)
Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 6
Bài 1: (1đ) Rút gọn phân số:
a)
b)
Bài 2: (3đ) Tìm x, biết:
a)
b)
c)
d)
Bài 3: (1,5đ) Tính hợp lí:

Bài 4: (2đ) Tính giá trị biểu thức:
a)
b)
Bài 5: (1,5đ) Lan đọc một quyển sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất đọc số trang. Ngày thứ hai đọc 60% số trang còn lại. Ngày thứ ba đọc nốt 90 trang cuối cùng. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang?
Bài 6: (0,5đ) Cho hai góc kề bù và . Biết . Tính số đo .
Bài 7: (1,5đ) Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA. Xác định hai tia OB và OC sao cho ,
a) Trong 3 tia OA, OB, OC tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?b) Tính c) Gọi OM là tia phân giác của góc . Tính số đo của .
……………………………………………………………….
Nhấn Tải về để tải toàn bộ 10 đề thi môn Toán lớp 6.

#đề #thi #thử #học #kì #môn #Toán #lớp #năm

  • Tổng hợp: Au Idol
  • #đề #thi #thử #học #kì #môn #Toán #lớp #năm

Au Idol

Web Au Idol Cổng thông tin game hàng đầu Việt Nam luôn cập nhập những thông tin về game online , offline. Với đội ngũ quản trị chuyên nghiệp hy vọng sẽ đem lại cho quý vị những bài viết về game hay nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button